Ansøgningsfrist: Løbende

Søg legat

Den faglige pulje

Formålet med den faglige pulje er at støtte større markedsorienterede initiativer og kommercielle tiltag, der gavner dansk tekst og musik.

Den faglige pulje kan søges af organisationer og enkeltpersoner til større markedsorienterede initiativer og samarbejdsprojekter, der gavner den danske musikbranche.

 I bedømmelsen af ansøgningen lægges vægt på, at det er formuleret, hvorfor netop den faglighed, DPA repræsenterer, er relevant for projektet.

 Bemærk man kan ikke søge til personlige projekter som egne udgivelser. Her skal man søge Kodas udgivelsespulje. 

Den faglige pulje støtter større projekter der gavner inden for områder som fx eksport, professionalisering af musikbranchen, styrkelse af fødekæden fra vækstlag og elite samt diversitet inden for den danske musikbranche.  
 
Der kan ikke søges til afholdelse af writing camps. Det skal i stedet søges i Writing Camp-puljen.

Der kan ikke søges til allerede afholdte udgifter, eller projekter som er afsluttet inden deadline for ansøgningsfrist.  

Hvis dit projekt modtager støtte, forventes det, at projektet lever op til DPA’s safer space-principper. Principperne skal være med til at mindske risikoen for grænseoverskridende adfærd. 

 

  • Projektbeskrivelse og budget

Den faglige pulje har løbende ansøgningsfrist.

Ansøgninger til den faglige pulje behandles af DPA’s bestyrelse på et kommende bestyrelsesmøde.

Du får svar på din ansøgning, når den er behandlet på bestyrelsesmødet. Dog senest 2 måneder efter modtagelsen af ansøgningen.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

  • Skabe (ide, afklaring, skrive)
  • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
  • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
  • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål vedrørende den faglige pulje kan du rette henvendelse til DPA på dpa@dpa.org

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk