Ansøgningsfrist: løbende

Søg legat

Den faglige pulje

Formålet med Den faglige pulje er at støtte projekter og kommercielle eksporttiltag for dansk musik i bred forstand. Den faglige pulje er målrettet både organisationer og enkeltpersoner som sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere, der skaber musik inden for det populære og kommercielle felt.

Hvem kan søge?

Den faglige pulje kan søges af alle organisationer og enkeltpersoner, der søger at skabe større initiativer, som gavner dansk tekst og musik i en bredere forstand.

Hvad kan du søge støtte til?

Organisationer og enkeltpersoner kan søge støtte til at skabe større initiativer, som gavner dansk tekst og musik i en bredere forstand. Det kan fx være prisfester, oplysnings- eller uddannelsesprojekter, teater, festivaler og store koncerter, der gavner dansk tekst og musik.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Projektbeskrivelse

Hvornår er fristen?

Den faglige pulje har løbende ansøgningsfrist.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til den faglige pulje behandles af DPA’s bestyrelse på et kommende bestyrelsesmøde.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning, når den er behandlet på bestyrelsesmødet. Dog senest 2 måneder efter modtagelsen af ansøgningen.

Administreres af DPA

Har du spørgsmål vedrørende den faglige pulje kan du rette henvendelse til Mai-Britt Nielsen, mai-britt@dpa.org

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk