Ansøgningsfrist: 01. oktober 2019 kl. 15:00

Søg legat

Udgivelsespuljen

Formålet med Udgivelsespuljen er at støtte udgivelser af nyskabt musik for derved at sikre den fortsatte udvikling af musiklivet i Danmark. Udgivelsespuljen har et særligt fokus på at styrke den professionelle produktion af egne nye værker.

Hvem kan søge?

Udgivelsespuljen støtter alle autorer, der er medlemmer af Koda.

 

Hvad kan du søge støtte til?

Udgivelsespulje støtter udgifter til udgivelse af nyskabt musik herunder indspilning, mix og mastering (cd-, vinyl- og digitaludgivelser) samt musikerhonorar, producer, studieleje og eksemplar fremstilling (LP, CD mv.). Puljen yder støtte til autorers egne værker, der som udgangspunkt ikke tidligere har været udgivet.

Der må ikke være ydet støtte til udgivelsen via Musikforlæggerne.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgning. På koda.onlinelegat.dk skal du udfylde et ansøgningsskema med en kort projektbeskrivelse og motivation (max 1 side). Derudover kan du vedhæfte en længere projektbeskrivelse/ansøgning under bilag. 
  • Lydfiler. Minimum 2 Mp3 lydfiler i prioriteret rækkefølge. Det anbefales, at de vedhæftede lydfiler er af nyere dato og har relevans for ansøgningen.
  • Tekst eller partitur. Ved musik hvor notation spiller en væsentlig rolle, skal der vedhæftet partitur for det ansøgte værk, samt en anden lydfil af tidligere dato. Ved musik hvor teksten er bærende for udtrykket, skal der som minimum vedhæftes en tekst til en af de indsendte værker.
  • Budget.
  • Fuldmagt fra komponist eller sangskriver, hvis manager søger på vegne af en komponist eller sangskriver. Ansøgninger uden fuldmagt kan blive afvist.
  • Tidsplan

Herudover kan du vedhæfte:

  • CV. Max 1 side
  • Direkte link til musik eller video (streamingtjenester, der kræver abonnement accepteres ikke)
  • Link til hjemmeside
  • Uddybende budget

Udgivelsen skal være realiserbar og realistisk. Det vil sige, at der fx allerede skal være indgået en aftale om studieleje i forbindelse med indspilning, mix og mastering, eller aftale om udgivelse med musikselskab mm.

 

Hvornår er fristen?

Udgivelsespuljen har to årlig ansøgningsfrister. Næste ansøgningsfrist er:

1. oktober 2019 kl. 15.00

I 2020 er ansøgningsfristerne 26. marts og 29. september.

 

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til Udgivelsespuljen behandles af et fordelingsudvalg. Udvalget består i 2019/2020 af:

Søren Krogh (udpeget af DJBFA)

Simon Christensen (udpeget af DKF)

Tobias Stenkjær (udpeget af DPA)

Al henvendelse vedrørende din ansøgning skal ske til de administrative medarbejdere i den organisation, du har ansøgt. Kontakt til et udvalgsmedlem anses som utilbørligt forsøg på at påvirke behandlingen af din ansøgning, og kan være afvisningsårsag

 

Støttebeløb

Der gives som udgangspunkt støttebeløb på mellem 20.000 til 50.000 kr..

Halvdelen af støtten fra Udgivelsespuljen gives som tilskud og udbetales umiddelbart efter tilsagn. Den anden halvdel af støtten udbetales, når der indsendes dokumentation i form af kvitteringer for afholdte udgifter. Det er yderligere en forudsætning for tilskuddet, at du afleverer dokumentation for udgivelsen, senest 12 mdr. efter at der er opnået tilsagn.


Du kan max opnå støtte en gang til samme udgivelse.

 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 3 måneder efter ansøgningsfristen. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.

 

Administreres af Koda

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til kodakultur@koda.dk