Ansøgningsfrist: 30. august 2024 kl. 15:00

Søg Legat

Writing Camp-puljen

Formålet med puljen Writing Camp-puljen er at støtte songwritercamps for professionelle og højne ambitionsniveauet i den danske musikbranche. Puljen skal understøtte netværk både herhjemme og internationalt.

Puljen åbner for ansøgninger cirka tre uger før fristen. 

Writing Camp puljen kan søges af autorer og musikforlag, der er medlem af Koda samt eksterne samarbejdspartnere.

Man kan søge støtte til interne og eksterne sangskrivercamps med andre deltagere. Det skal beskrives i ansøgningen, om campen er målrettet mod specifikke artister eller til et katalog, og hvem der har værtskabet. Puljen støtter ikke individuelle sangskrivere, der rejser ud til camps eller deltager individuelt i lokale camps.

 

Der kan søges til samtlige udgifter i forbindelse med Writing Camp puljen, herunder rejseudgifter, overnatning og studieleje, dog kan støtten ikke bruges til forplejning.

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Oplysninger om andre ansøgte fonde)
  • Autorer vedlægger CV/minibiografi, og musikforlag vedlægger forlagspræsentation

Writing camp puljen har to årlige ansøgningsfrister:


31. januar 2024
30. august 2024

Bevillingsudvalget består i 2023/24 af:

Julie Aagaard
Naja Rosa Koppel
Jon Madsen
Steffen Strojeck

 

Du får svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

  • Skabe (ide, afklaring, skrive)
  • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
  • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
  • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål vedrørende sangskrivercamps kan du som autor rette henvendelse til DPA, dpa@dpa.org, og som musikforlag til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

 

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk