Ansøgningsfrist: 15. august 2022 kl. 23:59

Søg Legat

Writing Camp-puljen

Formålet med puljen Writing camp-puljen er at støtte songwritercamps for professionelle og højne ambitionsniveauet i den danske musikbranche. Puljen skal understøtte netværk både herhjemme og internationalt.

Writing Camp puljen kan søges af autorer og musikforlag,  der er medlem af Koda samt eksterne samarbejdspartnere.

Man kan søge støtte til interne og eksterne sangskrivercamps med andre deltagere. Det skal beskrives i ansøgningen, om campen er målrettet mod specifikke artister eller til et katalog, og hvem der har værtskabet. Puljen støtter ikke individuelle sangskrivere, der rejser ud til camps eller deltager individuelt i lokale camps.

 

Der kan søges til samtlige udgifter i forbindelse med Writing Camp puljen, herunder rejseudgifter, overnatning og studieleje, dog kan støtten ikke bruges til forplejning.

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Oplysninger om andre ansøgte fonde)
  • Autorer vedlægger CV/minibiografi, og musikforlag vedlægger forlagspræsentation

Writing camp puljen har to årlige ansøgningsfrister:


22.januar 2022
15. august 2022

Bevillingsudvalget består af:


Marcus Winther-John
Caroline Ravn Andersen
Samt to udpeget af musikforlæggerne. 

Du får svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen

Har du spørgsmål vedrørende sangskrivercamps kan du som autor rette henvendelse til DPA, dpa@dpa.org, og som musikforlag til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

 

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk