Ansøgningsfrist: 01. oktober 2024 kl. 15:00

Søg Legat

Arbejdslegater

Formålet med arbejdslegater er at yde støtte til den skabende fase af det musikalske arbejde. Det vil sige komposition, sangskrivning og tekstarbejde inden for alle genrer.

Puljen åbner for ansøgninger til næste runde cirka tre uger før frist. 

Arbejdslegater kan søges af alle komponister og sangskrivere, der er medlem af Koda. Legaterne støtter komponister og sangskrivere, som ønsker at fordybe sig i det skabende, kompositoriske arbejde. Projektets autor skal stå som ansøger. Der kan ikke ansøges på vegne af andre.

Arbejdslegater ydes til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde inden for alle (bredt set) rytmiske genrer.

Søger du støtte til klassisk partiturmusik eller lydkunst, så ansøg arbejdslegaterne, som Dansk Komponistforening uddeler for Koda Kultur, her

Opfylder du kravene til at søge arbejdslegat i Vækstlagspuljen i Koda Kultur, opfordres du til at søge her, især hvis du er studerende på en musikuddannelse.

De tre typer af arbejdslegat kan ikke søges samtidig.

  • Tekst til ansøgning – max. 2.000 tegn (inkl. mellemrum) samt intro på 300 tegn. Kopieres ind i ansøgningsfelt.
  • CV/minibiografi i pdf-format.
  • Tre musikfiler i mp3-format. Herunder oplysning om komponist, tekstforfatter, titel, år mv. 
  • Beskrivelse af vedhæftede musikfiler: Hvilke musikfiler har man valgt og hvorfor? 
  • Du kan uploade tekst, om en sådan indgår i værket, i pdf-format. Er der flere tekster, skal de i samme fil.
  • Der kan også vedhæftes yderligere materiale, men det er ikke obligatorisk - i pdf-format.

Der er 2 årlige ansøgningsfrister:

1.marts kl. 15:00
1.oktober kl. 15:00

Ansøgningerne vurderes af Autos legatudvalg. Udvalget udpeges af Autors bestyrelse for et år ad gangen. Autors legatudvalg 2024: 

Jesper Hansen
Rezwan Farmi
Mai Young Øvlisen

Arbejdslegaternes beløbsområde: De uddelte arbejdslegater er på minimum 12.500 kr. pr. person. Ned til 5.000,00 kr. i tilfælde, hvor flere bandmedlemmer er komponister/sangskrivere og søger enkeltvis til samme projekt.

Højeste mulige beløb er 40.000 kr. (til projekter af omfattende karakter).

Man kan maksimum få tildelt ét arbejdslegat fra Autors Legatpulje pr. kalenderår. Har man allerede modtaget legat fra denne pulje i indeværende år, kan man altså ikke modtage legat igen før næste år.

Ansøgere får svar ca. to en halv måned efter ansøgningsfristen. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.

Det er kun muligt at søge et arbejdslegat under Koda Kultur ad gangen. Dvs. enten arbejdslegat administreret af Autor, af Dansk Komponistforing til "kunstmusik" eller arbejdslegat under Vækstlagspuljen til unge under 35 år. Det betyder, at så længe du har en åben ansøgning til et arbejdslegat, kan du ikke søge andre arbejdslegater. En åben ansøgning er en ansøgning, hvor du har søgt, men endnu ikke modtaget svar.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

  • Skabe (ide, afklaring, skrive)
  • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
  • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
  • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Her du spørgsmål vedrørende arbejdslegater, kan du rette henvendelse til Camilla Grausen, camilla@autor.dk

Har du tekniske spørgsmål, kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk