Ansøgningsfrist: 01. marts 2022 kl. 23:59

Søg Legat

Arbejdslegater

Formålet med arbejdslegater er at yde støtte til den skabende fase af det musikalske arbejde, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde inden for alle genrer.

OBS: vi åbner for ansøgninger til næste runde d. 8. februar 2022

Arbejdslegater kan søges af alle komponister og sangskrivere, der er medlem af Koda. Legaterne støtter komponister og sangskrivere, som ønsker at fordybe sig i det skabende, kompositoriske arbejde. Projektets autor skal stå som ansøger. Der kan ikke ansøges på vegne af andre.

Arbejdslegater ydes til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde.

  • Tekst til ansøgning – max. 2.500 tegn. Kopieres ind i ansøgningsfelt.
  • CV/minibiografi i pdf-format.
  • Tre musikfiler i mp3-format og/eller m4a-format eller angivelse af links. Herunder oplysning om komponist, tekstforfatter, titel, år mv. Det er ansøgers ansvar, at angivne links fungerer.
  • Beskrivelse af vedhæftede musikfiler: Hvilke musikfiler har man valgt og hvorfor? I pdf-format.
  • Tekst, om en sådan indgår i værket, i pdf-format. Er der flere tekster, skal de i samme fil.
  • Der kan også vedhæftes en yderligere materiale, men det er ikke obligatorisk – i pdf-format.

Det er kun muligt at søge et arbejdslegat ad gangen. Det betyder, at så længe du har en åben ansøgning til et arbejdslegat, kan du ikke søge andre arbejdslegater. En åben ansøgning er en ansøgning, hvor du har søgt, men endnu ikke modtaget svar.

Der er 2 årlige ansøgningsfrister:

1.marts kl. 23:59
1.oktober kl. 23:59

Ansøgningerne vurderes af Autor's legatudvalg. Udvalget udpeges af Autor's bestyrelse for et år ad gangen. Autor's legatudvalg 2021: 

Anna Rosenkilde
Morten Alfred Høirup
Victor Dybbroe

Ansøgningsbeløbet er valgfrit. Legatuddelingerne ligger typisk på mellem 10.000-40.000 kr., men lavere og højere beløb kan også uddeles.

Man kan maksimum få tildelt ét arbejdslegat fra Autor's Legatpulje pr. kalenderår. Har man allerede modtaget legat fra denne pulje i indeværende år, kan man altså ikke modtage legat igen før næste år.

Ansøgere får svar knap 2 måneder efter ansøgningsfristen. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.

Her du spørgsmål vedrørende arbejdslegater, kan du rette henvendelse til Camilla Grausen, camilla@autor.dk

Har du tekniske spørgsmål, kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk