ALLE DISPENSATIONSANSØGNINGER SKAL INDEHOLDE:

  • Navn
  • Kunstnernavn eller bandnavn både aktuelle og tidligere
  • Koda-medlemsnummer (hvis du ikke er medlem af Koda sætter du minus i skemaet)
  • Indmeldelsesdato i Koda (hvis du ikke er medlem af Koda sætter du minus i skemaet)
  • Oplysninger om splitmedlemsskab eller medlemskab af andet forvaltningsselskab (fx STIM e.l.)  – herunder også indmeldelsesdato i andet forvaltningsselskab.
  • Oplysning om, hvad der ansøges om dispensation for
  • Kort beskrivelse af dine aktiviteter i musikbranchen indtil nu
  • Forklaring af forløbet og hvilke særlige omstændigheder, der har gjort ansøgningen nødvendig. Vækstlagsudvalget kan kun imødekomme ansøgninger, hvor der foreligger særlige omstændigheder som kan begrunde dispensation fra reglerne.

 

Du skal udfylde dette skema og indsætte forklaring heri, som du indsender til kodakultur@koda.dk.

 

BEMÆRK VENLIGST!

Der er varierende sagsbehandlingstid ved ansøgninger om dispensation. Dispensationsansøgninger behandles løbende af sekretariatet, men ansøger må forvente en sagsbehandlingstid på 14 dage. Sekretariatet kontakter i enkelte tilfælde ansøger med henblik på indhentning af yderligere oplysninger. Får du afslag på din ansøgning vil du ikke få oplyst om det er grundet manglende godkendelse af dispensationsansøgningen eller andre kriterier for puljen.