Ansøgningsfrist: 01. september 2024 kl. 23:59

Søg legat

Rejselegat

Formålet med rejselegater er at bidrage til komponisters deltagelse i særligt relevante professionelle koncertbegivenheder, netværk og professionel udveksling.

Puljen åbner for ansøgninger til næste runde cirka tre uger før frist.

Rejselegatet kan søges af komponister og lydkunstnere, der er medlem af Koda, og som arbejder inden for kunstmusikkens genreområder såsom klassisk partiturmusik, audiovisuelle værker, musikdramatik, electronica, spil- og filmmusik, lydkunst og improvisation.

Bemærk at dette rejselegat kun kan søges af enkeltpersoner og ikke af grupper.

Rejselegater kan søges af komponister, som har dokumenterede rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med:

 • uropførelser og nye indstuderinger i ind-/ og udland
 • værkopførelser på festivaler eller ved større koncertbegivenheder
 • aktiv medvirken i komponistworkshops og lignende
 • studierejser og arbejdsophold
 • rejser i forbindelse med bevilget legatophold på San Cataldo, Klitgaarden og lignende.
 • Ansøgning max 1 side (pdf). Ansøgningen skal vedlægges en beskrivelse af projektet, og hvilken rejse du ønsker at foretage
 • Budget for rejsen, eller regnskab og dokumentation for de endelige udgifter, hvis rejsen allerede er booket eller gennemført.
 • CV
 • En lydfil (mp3/mp4) med et eksempel på et af dine værker. 

Der er fire årlige ansøgningsfrister:

1. Marts
1. Juni
1. September
1. December

 

Ansøgninger til rejselegater behandles af et legatudvalg. Udvalget består i 2023 af:

Martin Stauning (udvalgsleder)
Jonas Olesen
Thomas Agergaard
Ingeborg Okkels (ekstern)

Rejsen skal så vidt muligt foregå med billigste offentlige transportmiddel. Hvis man af særlige grunde er nødt til at køre i egen bil, kan der ydes kilometerpenge: p.t. 2,50 kr. pr. km.

Der kan også søges om tilskud til overnatning (max. 1000 kr. pr nat). Diæter dækkes ikke.

Tilskud til rejseudgifter for andre end dig selv skal søges som en produktionsudgift i produktionspuljen.

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Et bevilget rejselegat kan udbetales, når ansøger har uploadet dokumentation i form af endeligt regnskab, en anmodning om udbetaling samt bilag for dine udgifter via koda.onlinelegat.dk. Al dokumentation uploades under menuen "indsend" under den pågældende ansøgning.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

 • Skabe (ide, afklaring, skrive)
 • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
 • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
 • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål vedrørende rejselegater kan du rette henvendelse til Tina Schelle på mail ts@komponistforeningen.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk