Ansøgningsfrist: 10. oktober 2024 kl. 15:00

Søg Legat

Projektpuljen

Formålet med puljen er at støtte større projekter, der har fokus på at udvikle musikken og som stimulerer til et stærkt og mangfoldigt musikliv på højeste niveau. Projekterne må gerne understøtte Kodas kulturelle strategi for eksempel ved at fremme høj kvalitet, stimulere talentudvikling og fornyelse, styrke et internationalt fokus, modvirke branchebarrierer og styrke forudsætningerne for et bæredygtigt musikmarked og en sund kultur.

Puljen åbner for ansøgninger cirka tre uger før fristen.

Puljen kan søges af organisationer, foreninger, festivaler, institutioner og andre større aktører.

Projektpuljen støtter projekter og initiativer der gavner udviklingen af musiklivet samt projekter der styrker rammevilkårene i musikbranchen.

Projekterne må gerne understøtte den grønne omstilling i musikbranchen samt/eller Kodas kulturelle strategi fx ved at fremme høj kvalitet, stimulere talentudvikling og fornyelse, styrke et internationalt fokus, modvirke branchebarrierer og styrke forudsætningerne for et bæredygtigt musikmarked og en sund kultur. 

Du kan læse om kulturstrategien her. For at opnå støtte fra Koda Kulturs projektpulje skal det stå klart, hvad den ønskede effekt af støtten kan forventes at være.

Projektpuljen støtter udgifter forbundet med realiseringen af det ansøgte. Der kan max søges en gang pr. kalenderår til det samme projekt, men der kan godt søges flerårige tilskud, dog max for en treårig periode.

Projektpuljen støtter ikke:

 • Enkeltstående koncerter
 • Projekter der kun fokuserer på en komponist
 • Køb af udstyr
 • Award shows
 • Magasiner
 • Kontaktoplysninger, Navn, Adresse, email og telefonnummer
 • CVR-nr.
 • Ansøgning/projektbeskrivelse, herunder redegørelse for forventninger til opfyldelse af puljens formål samt forventet effekt.
 • Introduktion til ansøger og eventuelle samarbejdspartnere (forening, institution mv.)
 • Budget, herunder oplysninger om øvrige tilskudsydere og finansieringsplan (både ansøgte og bevilgede beløb). Der opfordres til at indtænke Koda-udgifter i budgettet. Herudover er det et krav, at der oplyses om, hvilke (hvis) andre puljer, der søges til samme projekt under de kulturelle midler. 
 • Tidsplan

Næste ansøgningsfrist er 14. marts 2024. Ansøger kan i visse tilfælde blive indkaldt til et uddybende møde eller fremlæggelse for udvalget.

Ansøgning foretages via den fælles ansøgningsportal koda.onlinelegat.dk. Der er åbent for ansøgninger ca. 3 uger før fristen.

I 2024 er der to årlige ansøgningsfrister. 

14. marts
10. oktober

Det faglige udvalg, der vurderer ansøgningen, er sammensat af fem medlemmer. Fra 2023 til 2025 består udvalget af:

Søs Gunver Ryberg
Aminata Amanda Corr
Naja Rosa Koppel
Laurits Bejder Klausen
Rikke Østergaard

Al henvendelse vedrørende din ansøgning skal ske til de administrative medarbejdere i Koda. Kontakt til et udvalgsmedlem anses som utilbørligt forsøg på at påvirke behandlingen af din ansøgning, og kan være afvisningsårsag.

Støtten gives som udgangspunkt som tilskud, men kan i visse tilfælde gives som en underskudsgaranti.

Der skal indsendes regnskab (dokumentation på udgifter) senest et år efter bevillingen. Ved flerårige aftaler, skal der ske årlig opfølgning på aftale om støtte efter nærmere aftale med Koda.

Ansøgere får svar ca. 1 måned efter ansøgningsfristen. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuel begrundelse.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

 • Skabe (ide, afklaring, skrive)
 • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
 • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
 • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål vedrørende Koda Kultur puljen kan du rette henvendelse til kodakultur@koda.dk

Sekretariatsbetjening af det faglige udvalg varetages af Koda. Projekter støttet via denne pulje krediteres med Koda Kultur logo.