Ansøgningsfrist: 01. september 2021 kl. 23:59

Søg legat

Koncertproduktion og formidling

Formålet med denne pulje er at støtte koncertproduktioner inden for ny kunstmusik og lydkunst på den danske musikscene, samt formidlingstiltag såsom podcasts, musiktidsskrifter, bogudgivelser etc.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af musikaktører, der arbejder indenfor kunstmusikkens genreområder, herunder akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, elektronisk musik, musikdramatik, lydkunst, performance, kirkemusik, improviseret musik, eksperimenterende jazz, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Hvad kan du søge støtte til?

Der kan søges støtte til projekter, der er med til at promovere ny kunstmusik og lydkunst i det danske og internationale musikmiljø og kulturliv. Det kan være produktionsstøtte til udadrettede initiativer som koncerter, festivaler, formidlingsprojekter m.m. Der kan søges til udgifter der har med musikkens møde med publikum at gøre, lokaleleje, musikerhonorar, PR, lyd og lys m.m.

I vurderingen af ansøgninger om produktionsstøtte lægges der stor vægt på hvor centralt den skabende kunstners arbejde står i det pågældende projekt. Diversitet herunder vækstlag, elite, køns- og genrediversitet, indgår som et parameter i udvalgets bedømmelse af ansøgningerne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgning (benyt denne ansøgningsskabelon)

Budget (brug fast skabelon i menuen "budget")

CV på relevante aktører fx et ensemble eller flere komponister hvis der søges om koncertstøtte (pdf)

Lydfil (mp3, mp4, video) links til video/lydeks. skal kunne tilgås uden en konto

Hvornår er fristen?

Der er to årlige ansøgningsfrister

1. marts

1. september

Ansøgningssystemet er åbent for ansøgninger en måned før fristen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger behandles af et legatudvalg. Udvalget består i 2021 af:

Jexper Holmen (medlem af Dansk Komponistforening)

Anette Vandsø (eksternt medlem)

Lars Lundehave (medlem af Dansk Komponistforening)

Simon Løffler (medlem af Dansk Komponistforening)

Støttebeløb

Produktionsstøtten bevilges som en underskudsgaranti. Det betyder at projektets indtægter ikke må overstige projektets udgifter. Der kan bevilges beløb op til 100.000 kr. til produktion.

Ønsker du at ændre anvendelsen af midlerne kræver det tilladelse fra legatudvalget. Støtten bortfalder automatisk, hvis det ansøgte projekt ikke er gennemført inden for 1 år, medmindre der er lavet særskilt aftale derom.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

En bevilling kan udbetales, når ansøger har uploadet dokumentation i form af en anmodning om udbetaling, endeligt regnskab samt dokumentation for kreditering af Koda Kultur. Det sker på koda.onlinelegat.dk under menuen "indsend" under den pågældende ansøgning.

Administreres af Dansk Komponistforening

Har du spørgsmål vedrørende produktionspuljen kan du rette henvendelse til Katrine Gregersen Dal, kd@komponistforeningen.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk