Ansøgningsfrist: 01. marts 2022 kl. 23:59

Søg legat

Koncertproduktion og formidling

Formålet med denne pulje er at støtte koncertproduktioner inden for ny kunstmusik og lydkunst på den danske musikscene, samt formidlingstiltag såsom podcasts, musiktidsskrifter, bogudgivelser etc.

OBS: vi åbner for ansøgninger til næste runde d. 1. februar 2022

Puljen kan søges af musikaktører, der arbejder indenfor kunstmusikkens genreområder, herunder akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, elektronisk musik, musikdramatik, lydkunst, performance, kirkemusik, improviseret musik, eksperimenterende jazz, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Der kan søges støtte til projekter, der er med til at promovere ny kunstmusik og lydkunst i det danske og internationale musikmiljø og kulturliv. Det kan være produktionsstøtte til udadrettede initiativer som koncerter, festivaler, formidlingsprojekter m.m. Der kan søges til udgifter der har med musikkens møde med publikum at gøre, lokaleleje, musikerhonorar, PR, lyd og lys m.m.

I vurderingen af ansøgninger om produktionsstøtte lægges der stor vægt på hvor centralt den skabende kunstners arbejde står i det pågældende projekt. Diversitet herunder vækstlag, elite, køns- og genrediversitet, indgår som et parameter i udvalgets bedømmelse af ansøgningerne.

Ansøgning (benyt denne ansøgningsskabelon)

Budget (brug fast skabelon i menuen "budget")

CV på relevante aktører fx et ensemble eller flere komponister hvis der søges om koncertstøtte (pdf)

Lydfil (mp3, mp4, video) links til video/lydeks. skal kunne tilgås uden en konto

Der er to årlige ansøgningsfrister

1. Marts
1. September

 

Ansøgninger behandles af et legatudvalg. Udvalget består i 2021 af:

Lars Lundehave (udvalgsleder)

Jexper Holmen

Ly Tran (eksternt medlem)

Thomas Sandberg (Bestyrelsesrepræsentant) 

 

Produktionsstøtten bevilges som en underskudsgaranti. Det betyder at projektets indtægter ikke må overstige projektets udgifter. Der kan bevilges beløb op til 100.000 kr. til produktion.

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

En bevilling kan udbetales, når ansøger har uploadet dokumentation i form af en anmodning om udbetaling, endeligt regnskab samt dokumentation for kreditering af Koda Kultur. Det sker på koda.onlinelegat.dk under menuen "indsend" under den pågældende ansøgning.

Har du spørgsmål vedrørende produktionspuljen kan du rette henvendelse til Tina Schelle på mail ts@komponistforeningen.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk