Ansøgningsfrist: 01. september 2024 kl. 23:59

Søg legat

Koncertproduktion og formidling

Formålet med denne pulje er at støtte koncertproduktioner inden for ny kunstmusik og lydkunst på den danske musikscene, samt formidlingstiltag såsom podcasts, musiktidsskrifter, bogudgivelser m.m.

Puljen åbner for ansøgninger til næste runde cirka tre uger før frist.

Puljen kan søges af musikaktører, der arbejder indenfor kunstmusikkens genreområder, herunder akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, elektronisk musik, musikdramatik, lydkunst, performance, kirkemusik, improviseret musik, eksperimenterende jazz, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Der kan søges støtte til projekter, der er med til at promovere ny kunstmusik og lydkunst i det danske og internationale musikmiljø og kulturliv. Det kan være produktionsstøtte til udadrettede initiativer som koncerter, festivaler, formidlingsprojekter m.m. Der kan søges til udgifter der har med musikkens møde med publikum at gøre, lokaleleje, musikerhonorar, PR, lyd og lys m.m.

I vurderingen af ansøgninger om produktionsstøtte lægges der stor vægt på hvor centralt den skabende kunstners arbejde står i det pågældende projekt. Diversitet herunder vækstlag, elite, køns- og genrediversitet, indgår som et parameter i udvalgets bedømmelse af ansøgningerne.

Ansøgning (benyt denne ansøgningsskabelon)

Budget 

CV på relevante aktører fx et ensemble eller flere komponister hvis der søges om koncertstøtte (pdf)

Lydfil (mp3, mp4, video) links til video/lydeks. skal kunne tilgås uden en konto

Der er to årlige ansøgningsfrister

1. Marts
1. September

 

Ansøgninger behandles af et legatudvalg. Udvalget består i 2023 af:

Martin Stauning (udvalgsleder)
Lars Kynde
Tan Tuan Hao
Anne Clement (ekstern)

 

Produktionsstøtten bevilges som en underskudsgaranti. Det betyder at projektets indtægter ikke må overstige projektets udgifter. Der kan bevilges beløb op til 100.000 kr. til produktion.

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

En bevilling kan udbetales, når ansøger har uploadet dokumentation i form af endeligt regnskab samt dokumentation for kreditering af Koda Kultur. Det sker på koda.onlinelegat.dk under menuen "indsend" under den pågældende ansøgning.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

  • Skabe (ide, afklaring, skrive)
  • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
  • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
  • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål vedrørende produktionspuljen kan du rette henvendelse til Tina Schelle på mail ts@komponistforeningen.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk