Ansøgningsfrist: Løbende

Søg Legat

Støtte til undervisning i komposition for ikke professionelle

Ønsker du at prøve kræfter med komposition, kan du søge om at få støtte til at modtage lektioner hos en professionel komponist.

Der er ingen aldersbegrænsning, men tilbuddet er primært rettet imod komponistspirer.

Er du allerede professionel komponist, kan du søge et mentorforløb.

Der kan søges om støtte til at modtage 12 lektioner af 45 min. hos en professionel komponist. 
Komponisten skal være medlem af Koda. 

Din ansøgning skal indeholde følgende:

  • Skriv kort hvorfor du gerne vil have undervisning i komposition
  • Har du tidligere fået undervisning i komposition og eller instrumentalundervisning og hos hvem?
  • Hvordan har du ellers beskæftiget dig med musik?
  • Hvornår skal undervisningen finde sted? (Et undervisningsforløb består af 12 lektioner á 45 minutter fordelt over et halvt år)
  • Komponistens Koda medlemsnummer.

Der er løbende ansøgningsfrist

Ansøgningerne bliver behandlet sekretariatsmedarbejder I Dansk Komponistforening Tina Schelle.

Der ydes et beløb svarende til en timeløn (undervisning og forberedelse) efter gældende takster for musikskoler. Beløbet udbetales til din underviser efter det afsluttede forløb.

Et bevilget undervisningsforløb i komposition kan udbetales, når forløbet er slut, og ansøger har indsendt dokumentation i form af en kort afrapportering om forløbets udkomme via koda.onlinelegat.dk. Al dokumentation uploades under menuen "indsend" under den pågældende ansøgning.

Du får svar max 14 dage efter modtagelsen af din ansøgning.

Har du spørgsmål vedrørende støtte til undervisning i komposition, kan du rette henvendelse til Tina Schelle på mail ts@komponistforeningen.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk