Ansøgningsfrist: Løbende

Søg Legat

Støtte til undervisning i klassisk komposition for ikke professionelle

Ønsker du at prøve kræfter med komposition, kan du søge om at få støtte til at modtage lektioner hos en professionel komponist.

Der er ingen aldersbegrænsning, men tilbuddet er primært rettet imod komponistspirer.

Er du allerede professionel komponist, kan du søge et mentorforløb.

Bemærk: Hvis du er under 18 år, skal du indsende en forældreerklæring med din ansøgning.
Du finder erklæringen her

Der kan søges om støtte til at modtage 12 lektioner af 45 min. hos en professionel komponist. 
Komponisten skal være medlem af Koda. 

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Skriv kort hvorfor du gerne vil have undervisning i komposition
 • Har du tidligere fået undervisning i komposition og eller instrumentalundervisning og hos hvem?
 • Hvordan har du ellers beskæftiget dig med musik?
 • Hvornår skal undervisningen finde sted og med hvilken komponist?(Et undervisningsforløb består af 12 lektioner á 45 minutter fordelt over et halvt år)
 • Skriftlig dokumentation på, at der er indgået en aftale med komponisten, forudsat der opnås støtte.
 • Komponistens Koda medlemsnummer.
 • Hvis du er under 18 år, skal du indsende en forældreerklæring med din ansøgning. Find erklæringen under download eller hvem kan søge. 

Der er løbende ansøgningsfrist

Ansøgningerne bliver behandlet sekretariatsmedarbejder I Dansk Komponistforening Tina Schelle.

Der ydes et beløb svarende til en timeløn (undervisning og forberedelse) efter gældende takster for musikskoler. Beløbet udbetales til din underviser efter det afsluttede forløb.

Et bevilget undervisningsforløb i komposition kan udbetales, når forløbet er slut, og ansøger har indsendt dokumentation i form af en kort afrapportering om forløbets udkomme via koda.onlinelegat.dk. Al dokumentation uploades under menuen "indsend" under den pågældende ansøgning.

Du får svar max 14 dage efter modtagelsen af din ansøgning.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

 • Skabe (ide, afklaring, skrive)
 • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
 • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
 • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål vedrørende støtte til undervisning i komposition, kan du rette henvendelse til Tina Schelle på mail ts@komponistforeningen.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk