Ansøgningsfrist: 03. juni 2024 kl. 12:00

Søg Legat

Grønlandske Kulturelle Midler

Kodas Grønlandske Kulturelle Midler har til formål, at støtte original musik og hertil knyttet tekst, som har særlig tilknytning til det skabende grønlandske musikliv, og som er skabt af Kodas medlemmer.

Kodap Kalaallit Nunaanni aningaasaliissutaasa siunertarivaat erinnat taallallu nutaat saqqummersinneqarsinnaanissaannut tapiisarneq. Taakkulu Kalaallit Nunaannut Kalaallillu pinngorartitsinikkut attuumassuteqartussaapput, Kodap ilaasortaaniit pilersitat.

Kodas grønlandske kulturelle midler kan søges af Koda-medlemmer bosiddende i Grønland.

Midlerne kan søges af både grupper og solister. Derimod kan et pladeselskab/manager ikke søge på vegne af et medlem - heller ikke med fuldmagt. Har man modtaget støtte fra de grønlandske midler, vil man året efter ikke kunne komme i betragtning til støtte. Dvs. har man fået tilsagn i 2021, kan man først søge igen i 2023.

Kodami ilaasortat Kalaallit Nunaanni najugallit Kodap Kalaallit Nunaanni aningaasaliissutaannik qinnuteqarsinnaapput.

Nipilersoqatigiit erinniortulluunniit ataasiakkaat qinnuteqarsinnaapput. Taamaattorli saqqummersitsiviit aaqqissuisullu ilaasortaq sinnerlugu qinnuteqaasiorsinnaanngillat – pisinnaatitsissummilluunniit peqaraluarpata. Kalaallit Nunaanni aningaasaliissutinik taperneqarsimagaanni aappaaguani qinnuteqartoqarsinnaanngilaq. Imaapporlu 2021-mi taperneqarsimagaanni, aatsaat 2023-mi qinnuteqartoqarsinnaaleqqissaaq.

Du kan søge om støtte til arbejdslegater, f.eks. til at skabe eller indspille original grønlandsk musik og hertil knyttet tekst. 

Sulinermut aningaasaliissutinik qinnuteqarsinnaavutit, assersuutigalugu kalaallit nipilersugaannik erinniornermut nutaanik pinngorartitsinermut immiussinermulluunniit atorneqarsinnaapput.

Ugguuna Malittarisassiaq aamma suleriaasissaq maanna Kodap Kalaallit Nunaanni kulturikkut aningaasaliissutaanut atuuttut atuarneqarsinnaapput.

Ansøgningen skal indeholde lydfiler eller nodemateriale samt et budget. Ansøgninger, som ikke opfylder disse krav, vil ikke blive behandlet. Det medsendte materiale skal så vidt muligt relatere sig til det ansøgte projekt.

Der lægges særlig vægt på:

  • At projektet skal være et igangværende projekt. Der ydes ikke støtte til allerede afholdte udgifter eller til indkøb af udstyr
  • At ansøgeren oplyser om sin baggrund og hidtidige aktiviteter
  • At ansøgeren udførligt beskriver projektet med klar tilknytning til ansøgerens virksomhed som Koda-medlem
  • At lydfiler afspejler projektet og/eller giver en klar indikation af ansøgers musikalske virke
  • At udvalget på baggrund af ansøgningen kan vurdere, at der er rimelig sandsynlighed for projektets gennemførelse

Hvis du fremsender lydmateriale bestående af flere værker, anbefaler vi, at du tydeligt angiver en prioriteret rækkefølge, som udvalget skal høre.

Ved ansøgning om udgivelse skal det fremgå, hvem der er ophavsperson til værkerne.

Det er et krav, at størstedelen af det indspillede materiale er selvkomponeret.

Når det af bevillingsbrevet fremgår, at det på cover eller lignende skal anføres, at der er ydet støtte fra Koda, skal du anvende Koda Kulturs logo. Du finder Koda Kulturs logo her. 

Qinnuteqaat missingersuummik kiisalu immiussanik nuutinilluunniit imaqassaaq. Qinnuteqaatit piumasaqaatinik naammassinninngitsut suliarineqassanngillat. Qinnuteqaammut ilanngussat suliamut attuumassuteqassapput.

Immikkut maluginiarneqassapput:

  • Suliaq aallartinneqareersimasariaqarpoq. Sulianut naammassereersimasunut atortorissaarutinulluunniit tapiisoqarsinnaanngilaq.
  • Qinnuteqartup siornatigut suliarereersimasani paasissutissatut ilanngutissavai
  • Qinnuteqartoq Kodami ilaasortatut suliassani ersarissumik sapinngisamillu paasissutissanik amerlanerpaanik ilanngussaqassaaq.
  • Immiussat demot suliamut ersarissumik takussutissiissapput, qinnuteqartulluunniit siunertaanut ersarissalluni.
  • Qinnuteqaat aallaavigalugu alajangiisussat nalilersussavaat suliap naammassineqarsinnaanissaanut toqqammavissat naammannersut

Nipilersukkanik immiussanik arlariinnik nassiussaqartoqarsimatillugu kaammattuutigissavarput tulleriiaarneri nalilersuisussanut ersarissumik pingaarnersiorneqassasut.

Kina erinniortuullunilu taalliortuunersoq qinnuteqaammi ersarissumik allaqqatinneqassapput.

Amerlanerpaat nammineq erinniaallutillu taalliaasimanissaat qinnuteqarnermi piumasaqaataavoq.

Qinnuteqaatippit akissutaani taperneqartussatut paasitinneqaruit, saqqummersitsinermi assitaani arlaanniluunniit puuata iluani Koda Kultur logo ilanngunneqassaaq. Koda Kultur logo uaniittoq atorsinnaavat.

Midlerne uddeles to gange årligt, i juni og december. 

Vi åbner op for modtagelsen af ansøgninger en måned før fristen.

Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive behandlet. 

Ukiumut marloriarluta tapiisarpugut, junimi decemberimilu.

Qinnuteqaatit piffissap killigititaasup qaangiunnerata kingorna takkuttut suliarineqassanngillat.

Ansøgninger til Grønlandske Midler behandles af et fordelingsudvalg.

Al henvendelse vedrørende din ansøgning skal ske til de administrative medarbejdere i Koda Kultur. Kontakt til et udvalgsmedlem anses som utilbørligt forsøg på at påvirke behandlingen af din ansøgning, og kan være afvisningsårsag.

Kalaallit Nunaanni aningaasaliissutaasunut qinnuteqaatinut agguataarillutillu naliliisut.

Qinnuteqaatit pillugit apeqqutissat tamarmik Koda Kulturip allattoqarfiani sulisunut saaffiginnissutigineqassapput. Aalajangeeqataasutut naliliisartunut saaffiginnissutit sunniiniarnertut nalilerneqassapput, itigartitaassutaasinnaallutillu.

Som udgangspunkt tildeles der beløb mellem 10.000 - 20.000 kr. 

Støtten bevilges som et arbejdslegat og udbetales når bevillingen er givet. Man kan kun søge om ét legat pr. år.

Tapiissutit 10.000 kr.-niik 20.000 kr.-t tungaannut annertussuseqartarput.

Aningaasat sulinermut aningaasaliissutitut agguaanneqartarput, akuerisaanerup kingorna tunniunneqartussat. Ukiumut ataasaannartumik qinnuteqartumut tapiisoqarsinnaavoq.

Du får svar på din ansøgning umiddelbart efter udvalget har vurderet din ansøgning. Der er behandlingstid på en måned for denne pulje.

Qinnuteqarnerpit kinguninngua akissutissarsissaatit nalilersuisussat qinnuteqaatit suliarereerpassuk. Suliarineqarnerili qaammammik ataatsimik sivisussuseqarsinnaapput.

Har du spørgsmål til puljen eller ansøgningsskemaet, kan du kontakte Kodas grønlandske repræsentant Edvard Lyberth Mørch på tlf. +299 25 51 01, eller pr. e-mail edvm@koda.dk.

Du kan også ringe til Koda Kultur på tlf. 33 30 63 00 i åbningstiden, eller skrive en e-mail til: kodakultur@koda.dk 

Tapiissutit pillugit immaqaluunniit qinnuteqarnermut immersugassaq pillugu apeqqutissaqaruit Kalaallit Nunaanni Kodap sinniisua Edvard Lyberth Mørch sianerfigisinnaavat oqarasuaat +299 25 51 01 immaqaluunniit email edvm@koda.dk.

Koda Kultur sianerfigineqarsinnaavoq ammasarfiup iluani oqarasuaat 33 30 63 00, immaqaluunniit emailerlutit kodakultur@koda.dk