Har du modtaget et tilsagn om legat, er det en betingelse for bevillingen, at du krediterer Koda Kultur med logo i fx koncertprogrammer, plakater, udgivelser, på hjemmeside, sociale medier etc. Du kan herunder downloade logo til forskellig brug.

Du kan også supplere med følgende formulering:

Projektet er støttet af Koda Kultur / With support from Koda’s Cultural Funds.

 

 

Logo til brug ved projekter støttet af Kodas kulturelle midler 

Logo i sort/hvid (bruges kun hvis farve ikke er mulig)