Ansøgningsfrist: løbende

Søg legat

Camps

Formålet med Camps (arbejdsophold) er, at komponister og sangskrivere, via tilrettelagte, professionelle arbejdsforløb, kan få ny inspiration, ny musikalsk viden eller skrive ny musik i fællesskab. A-opholdene finder sted i ind- og udland og er typisk af 4-7 dages varighed.

Hvem kan søge?

Camps kan søges af alle medlemmer af Koda med interesse for det enkelte arbejdsopholds genre- eller emneområde.

Hvad kan du søge støtte til?

Deltagelse på arbejdsophold. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgningstekst: Begrundelse for, hvorfor netop dette ophold vil gøre en forskel for dig og din karriere (max. 2500 tegn).
  • Tre musikfiler i mp3-format og/eller m4a-format (uden specialtegn i titler og max. 10 MB) eller angivelse af links. Det er ansøgers ansvar, at angivne links fungerer.
  • Beskrivelse af vedhæftede musikfiler: Hvilke musikfiler har man valgt og hvorfor? I pdf-format.
  • Tekster, hvis relevant ift. opholdet – i pdf-format.
  • CV/minibiografi i pdf-format.

Hvornår er fristen?

Arbejdsopholdene har forskellige frister i løbet af året. Se, hvilke arbejdsophold, DJBFA tilbyder lige nu og ansøgningsfristerne her.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningerne vurderes af arbejdsopholdets projektleder samt en eller flere medundervisere eller samarbejdspartnere på opholdet.

Støttebeløb

Støtten omfatter deltagelse på en camp, inkl. transport, hotel, indlagte begivenheder og forplejning i et vist omfang. Udvælges man til deltagelse, er der en egenbetaling på 1.000 eller 2.000 kr. afhængig af opholdets type.

Hvornår får du svar?

Typisk får man svar 2-3 uger efter ansøgningsfrist.

Administreres af DJBFA

Har du spørgsmål vedrørende camps kan du rette henvendelse til Martin Hjorth Frederiksen, martin@djbfa.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk