Ansøgningsfrist: Løbende

Søg legat

Camps

Formålet med Camps er, at komponister og sangskrivere via tilrettelagte, professionelle arbejdsforløb, kan få ny inspiration, ny musikalsk viden eller skrive ny musik i fællesskab. Opholdene finder sted i ind- og udland og er typisk af fire til syv dages varighed.

Camps kan søges af alle medlemmer af Koda med interesse for det enkelte arbejdsopholds genre- eller emneområde.

Deltagelse på arbejdsophold. 

  • Ansøgningstekst: Begrundelse for, hvorfor netop dette ophold vil gøre en forskel for dig og din karriere (max. 2500 tegn).
  • Tre musikfiler i mp3-format og/eller m4a-format (uden specialtegn i titler og max. 10 MB) eller angivelse af links. Det er ansøgers ansvar, at angivne links fungerer.
  • Beskrivelse af vedhæftede musikfiler: Hvilke musikfiler har man valgt og hvorfor? I pdf-format.
  • Tekster, hvis relevant ift. opholdet – i pdf-format.
  • CV/minibiografi i pdf-format.

Arbejdsopholdene har forskellige frister i løbet af året. Se, hvilke arbejdsophold, Autor tilbyder lige nu og ansøgningsfristerne her.

Ansøgningerne vurderes af arbejdsopholdets projektleder samt en eller flere medundervisere eller samarbejdspartnere på opholdet.

Støtten omfatter deltagelse på en camp, inkl. transport, hotel, indlagte begivenheder og forplejning i et vist omfang. Udvælges man til deltagelse, er der en egenbetaling på 1.000 eller 2.000 kr. afhængig af opholdets type.

Typisk får man svar 2-3 uger efter ansøgningsfrist.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

  • Skabe (ide, afklaring, skrive)
  • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
  • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
  • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål vedrørende camps kan du rette henvendelse til Camilla Grausen, camilla@autor.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk