Ansøgningsfrist: 01. september 2024 kl. 23:59

Søg legat

Bestillingshonorar

Koncertarrangører, ensembler, kommuner, koncertsteder o.a. kan søge tilskud til komponisthonorar i forbindelse med bestilling af ny musik inden for kunstmusikkens genreområder: akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, elektronisk musik, musikdramatik, lydkunst, performance, kirkemusik, improviseret musik, eksperimenterende jazz, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Puljen åbner for ansøgninger til næste runde cirka tre uger før frist. 

                                             

Bestillingshonorar kan søges af aktører i musikmiljøet. Bestillingshonorar skal søges af bestilleren, fx. et ensemble, et koncertsted o.a.

Bestillingshonorar er støtte til bestillinger af ny dansk musik indenfor kunstmusikkens genreområder.

Hvis der både søges om støtte til bestillingshonorar og produktion til samme projekt skal der laves to adskilte ansøgninger. Budgettet for bestillingshonorar skal kun indeholde indtægter og udgifter vedr. selve komponisthonoraret.

 • Ansøgning (pdf)
 • Budget. Bemærk! Det er et krav, at der er søgt om medfinansiering andetsteds fra, da DKF ikke dækker det fulde honorar.
 • Komponistens CV (pdf)
 • Ansøgers CV (pdf)
 • Lydfil (MP3/MP4)
 • Underskrevet kontrakt mellem bestiller og komponist (pdf) se vejledende standardkontrakt for værkbestilling her
 • Erklæring vedr. databehandling (pdf) -  benyt denne erklæring

Ansøgningen skal indsendes mindst 4 måneder før opførelsesdatoen for at kunne opnå støtte.

Læs Dansk Komponistforenings guide til fair practice i forbindelse med bestilling af nye værker 

Der er fire årlige ansøgningsfrister:

1. marts
1. Juni
1. September
1. December

Ansøgningen skal indsendes mindst 4 måneder før opførelsesdatoen for at kunne opnå støtte.

 

Ansøgninger til bestillingshonorar behandles af et legatudvalg. Udvalget består i 2023 af:

Martin Stauning (udvalgsleder
Lars Kynde
Tan Tuan Hao
Anne Clement (ekstern)

 

 • Støtte til bestillingshonorarer tildeles under forudsætning af, at der foreligger en underskrevet kontrakt mellem bestilleren og komponisten. Læs mere her.
 • Det er en forudsætning, at der er søgt om medfinansiering andetsteds, da DKF ikke yder det fulde honorar.  
 • En komponist kan godt opnå flere bestillingshonorarer pr. Kalenderår

Læs vejledning inden du går i gang her.

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Et bevilget bestillingshonorar kan først udbetales, når ansøger har uploadet dokumentation i form af værket (lyd eller partitur) samt skabelonen ”Anmodning om udbetaling af bestillingshonorar” i udfyldt stand med endeligt regnskab og dato for uropførsel af værket.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

 • Skabe (ide, afklaring, skrive)
 • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
 • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
 • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål vedrørende bestillingshonorar kan du rette henvendelse til Tina Schelle på mail ts@komponistforeningen.dk

  

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk