Ansøgningsfrist: 01. marts 2020 kl. 23:59

Søg legat

Bestillingshonorar

Formålet med bestillingshonorar er at koncertarrangører kan søge støtte til opførelsen af ny musik inden for kunstmusik og lydkunst i det danske og internationale musikmiljø og kulturliv. Puljen støtter bestillinger hos komponister indenfor bl.a. akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, electronica, musikdramatik, lydkunst, kirkemusik, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Hvem kan søge?

Bestillingshonorar kan søges både af alle medlemmer af Koda og aktører i musikmiljøet i øvrigt. Bestillingshonorar skal søges af bestilleren, fx. et ensemble, et koncertsted o.a.

Hvad kan du søge støtte til?

Bestillingshonorar er støtte til bestillinger af ny dansk musik indenfor kunstmusikkens genreområder - partiturmusik, lydkunst, eksperimenterende elektronisk musik og beslægtede genrer.

Hvis der både søges om støtte til bestillingshonorar og produktion til samme projekt skal der laves to adskilte ansøgninger. Bestillingshonoraret til komponisten skal blot indgå som en udgiftspost i det samlede produktionsbudget.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgning (pdf)
  • Budget (brug ansøgningssystemets egen skabelon)
  • Komponistens CV (pdf)
  • Ansøgers CV (pdf)
  • Lydfil (MP3/MP4)
  • Underskrevet kontrakt mellem bestiller og komponist (pdf)
  • Erklæring vedr. databehandling (pdf)

Hvornår er fristen?

Bestillingshonorar har to årlige ansøgningsfrister:

1. marts

1. september

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til bestillingshonorar behandles af et fordelingsudvalg. Udvalget består i 2019 af:

Jexper Holmen (medlem af Dansk Komponistforening)

Anette Vandsø (ekstern medlem)

Filip de Melo (medlem af Dansk Komponistforening)

Simon Løffler (medlem af Dansk Komponistforening) 

Støttebeløb

Støtte til bestillingshonorarer tildeles under forudsætning af, at der foreligger en underskrevet kontrakt mellem bestilleren og komponisten.

Det er endvidere en forudsætning, at der er søgt om medfinansiering andetsteds, da DKF sjældent yder det fulde honorar, idet midlerne er begrænsede.

En komponist kan godt opnå flere bestillingshonorarer pr. kalenderår

Honoraret kan først udbetales, når ansøger har indsendt dokumentation i form af værket, anmodning om udbetaling og angivelse af dato for uropførelsen via koda.onlinelegat.dk. Al dokumentation uploades under menuen "bilag" under den pågældende ansøgning.

Hvornår får du svar?     

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Administreres af Dansk Komponistforening

Har du spørgsmål vedrørende bestillingshonorar kan du rette henvendelse til Katrine Gregersen Dal, kd@komponistforeningen.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk