Ansøgningsfrist: 01. september 2019 kl. 23:59

Søg legat

Bestillingshonorar

Formålet med bestillingshonorar er at koncertarrangører kan søge støtte til opførelsen af ny musik inden for kunstmusik og lydkunst i det danske og internationale musikmiljø og kulturliv. Puljen støtter bestillinger hos komponister indenfor bl.a. akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, electronica, musikdramatik, lydkunst, kirkemusik, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Hvem kan søge?

Bestillingshonorar kan søges både af alle medlemmer af Koda og aktører i musikmiljøet i øvrigt. Bestillingshonorar skal søges af bestilleren, fx. et ensemble, et koncertsted o.a.

Hvad kan du søge støtte til?

Bestillingshonorar er støtte til bestillinger af ny dansk musik indenfor kunstmusikkens genreområder - partiturmusik, lydkunst, eksperimenterende elektronisk musik og beslægtede genrer.

Hvis der både søges om støtte til bestillingshonorar og produktion til samme projekt skal der laves to adskilte ansøgninger. Bestillingshonoraret til komponisten skal blot indgå som en udgiftspost i det samlede produktionsbudget.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgning (pdf)
  • Budget (pdf)
  • Komponistens CV (pdf)
  • Ansøgers CV (pdf)
  • Lydfil (MP3/MP4)
  • Erklæring/skriftlig aftale med komponisten (pdf)

Hvornår er fristen?

Bestillingshonorar har to årlige ansøgningsfrister:

1. marts

1. september

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til bestillingshonorar behandles af et fordelingsudvalg. Udvalget består i 2019 af:

Peter Bruun (medlem af Dansk Komponistforening)

Rikke Frisk (ekstern medlem)

Filip de Melo (medlem af Dansk Komponistforening)

Morten Riis (bestyrelsesrepræsentant hos Dansk Komponistforening)

Støttebeløb

Det er et krav at indsende værket samt angivelse af opførelsesdato, før udbetalingen til komponisten kan finde sted. Honoraret udbetales, når dokumentation er indsendt til sekretariatet i form af lydfil og eller partitur. Beløbet udbetales direkte til komponisten.

Støtte til bestillingshonorarer tildeles under forudsætning af, at der er indgået en aftale mellem bestilleren og komponisten. Der opfordres endvidere til at bestillere medfinansierer komponistens honorar, da midlerne er begrænsede.

En komponist kan godt opnå flere bestillingshonorarer per kalenderår.

Hvornår får du svar?     

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Administreres af Dansk Komponistforening

Har du spørgsmål vedrørende bestillingshonorar kan du rette henvendelse til Katrine Gregersen Dal, kd@komponistforeningen.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk