Ansøgningsfrist: 29. august 2024 kl. 15:00

SØG LEGAT

Akut markedspulje

Formålet med Akut markedspulje er at støtte skabelsen og eksport, herunder rejse, af dansk musik inden for det populære og kommercielle felt. Puljen har til hensigt at dække særlige behov hos sangskrivere, toplinere og producere i arbejdet med afsætning til 3. person, talentudvikling og eksport.

Akut markedspulje kan søges af alle, der er medlem af Koda.

Akut markedspuljen støtter skabelsen og eksport af dansk musik inden for det populære og kommercielle felt.
Du kan derfor søge til formål, der dækker talentudvikling, afsætning og rejse.

Når du søger til talentudvikling og afsætning:
Denne pulje er målrettet professionelle sangskrivere, toplinere, producere og tekstforfattere, som arbejder med artister, bands o.lign., eller arbejder markedsorienteret mod afsætning af materiale til 3. person (eks. pitch, film/tv, sync, score m.m.) - både nationalt og internationalt.

Her kan søges til reelle udgifter (studie, musikere, mix/master mm.) til processen omkring skabelse og indspilning af nye værker til 3. person, eks. ifm. talentudvikling, pitching til artister, sync m.m. Der kan også søges til deltagelse i writing camps.


Denne pulje er ikke til de projekter, hvor du selv er artist, dvs, hvor det er dit navn der står på udgivelsen. Den type projekter søges i Kodas Udgivelsespulje.

Når du søger til rejse:
Du kan søge til projekter, som har et eksportorienteret fokus. Projekterne behøver ikke at foregå i udlandet, men bør have et fokus på eksport til et internationalt marked. Projektet skal involvere samarbejdspartnere, der kan fremme eksport af musikken.

Der kan ikke søges til projekter, der er afsluttet på ansøgningstidspunktet.


Hvad skal ansøgningen indeholde?
• Projektbeskrivelse
• Budget
• Musikeksempel
• Dokumentation for samarbejde i udlandet (kan være en mailtråd, facebooktråd etc.)

Herunder kan du se datoerne for fristerne for 2024.

25. januar
29. februar
21. marts
25. april
30. maj
29. august
26. september
31. oktober
28. november

Bemærk at der ikke er frister i juni, juli og december. Der vil i disse perioder derfor være længere svartid.

Ansøgninger behandles af DPA’s udvalg, der består af medlemmer fra DPA. DPA har to udvalg, der vil behandle ansøgningerne på skifte fra måned til måned.

Udvalgene består i 2023/2024 af:

Udvalg 1:

  • Mathilde Falch
  • Waqas Qadri
  • Theresa Schæfer

 

Udvalg 2:

  • Emil Lei
  • Sarah Finne Christensen
  • Mike Andersen

 

Udbetaling af støtten skal ske inden for et år fra bevillingsdatoen – ellers bortfalder støtten.

Der kan forventes svar på ansøgningen inden for 3 uger.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

  • Skabe (ide, afklaring, skrive)
  • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
  • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
  • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål til puljen kan du rette henvendelse til henvendelse til DPA på dpa@dpa.org

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk