Ansøgningsfrist: løbende

SØG LEGAT

Akut markedspulje

Formålet med akut markedspulje er at støtte skabelsen og eksport, herunder rejse, af dansk musik inden for det populære og kommercielle felt. Puljen har til hensigt at dække særlige behov hos sangskrivere, toplinere og producere i arbejdet med afsætning til 3. person, talentudvikling og eksport.

Akut markedspulje kan søges af alle, der er medlem af Koda.

Akut markedspuljen støtter skabelsen og eksport af dansk musik inden for det populære og kommercielle felt.
Du kan derfor søge til formål, der dækker talentudvikling, afsætning og rejse.

Når du søger til talentudvikling og afsætning:
Denne pulje er målrettet professionelle sangskrivere, toplinere, producere og tekstforfattere, som arbejder med artister, bands o.lign., eller arbejder markedsorienteret mod afsætning af materiale til 3. person (eks. pitch, film/tv, sync, score m.m.) - både nationalt og internationalt.

Her kan søges til reelle udgifter (studie, musikere, mix/master mm.) til processen omkring skabelse og indspilning af nye værker til 3. person, eks. ifm. talentudvikling, pitching til artister, sync m.m.
Denne pulje er ikke til de projekter, hvor du selv er artist, dvs, hvor det er dit navn der står på udgivelsen. Den type projekter søges i Kodas Udgivelsespulje.

Når du søger til rejse:
Du kan søge til projekter, som har et eksportorienteret fokus. Projekterne behøver ikke at foregå i udlandet, men bør have et fokus på eksport til et internationalt marked. Projektet skal involvere samarbejdspartnere, der kan fremme eksport af musikken.

Der kan ikke søges til allerede afholdte udgifter, eller projekter som er afsluttet inden deadline for ansøgningsfrist


Hvad skal ansøgningen indeholde?
• Projektbeskrivelse
• Budget
• Musikeksempel
• Dokumentation for samarbejde i udlandet (kan være en mailtråd, facebooktråd etc.)

Puljen har løbende ansøgningsfrist og er tænkt som en mulighed, der skal imødekomme de eksportbehov, der ikke kan afvente årlige ansøgningsfrister.

Herunder kan du se datoerne for fristerne:
25. februar
25. marts
29. april
27. maj
25. juni
26. august
30. september
28. oktober
25. november
16. december

Ansøgningerne til akut markedspuljen bliver ikke behandlet fra 15. juni til d.6. august og fra 16. december til 7. januar samt ferie- & helligdage. Der vil derfor være en længere behandlingstid i denne periode.

Ansøgninger behandles af DPA’s udvalg, der består af medlemmer fra DPA. DPA har to udvalg, der vil behandle ansøgningerne på skifte fra måned til måned.

Udvalgene består i 2021/2022 af:

Udvalg 1:
Viktoria Siff
Rasmus Hedeboe
Mattias Kolstrup

Udvalg 2:
Ihan Haydar
Laura Illeborg
Theis Andersen

Udbetaling af støtten skal ske inden for en måned fra bevillingsdato – ellers bortfalder støtten.

Der kan forventes svar på ansøgningen inden for 3 uger.

Har du spørgsmål til puljen kan du rette henvendelse til Mai-Britt Nielsen, mai-britt@dpa.org

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk