De kulturelle midler skal blandt andet stimulere og understøtte skabelsen af ny musik. Via støtte til komponister og sangskrivere i form af arbejdslegater, produktionsstøtte, sangskrivercamps, undervisningsforløb, netværksinitiativer og muligheden for internationalt samarbejde, geninvesteres en vis andel af Kodas indtægter på den måde i udviklingen af musiklivet.

En del af de kulturelle midler bruges herudover til en politisk og PR-mæssig indsats, der skal styrke rammevilkårene for Kodas medlemmer og forretning.

Kodas Kulturstrategi
I december 2019 blev Kodas første kulturstrategi vedtaget af Kodas bestyrelse. Kulturstrategien udstikker den overordnede retning for anvendelsen af Kodas kulturelle midler. Kulturstrategien skal sikre, at den omfattende kulturindsats, der hvert år finansieres af de kulturelle midler kurateres og kommunikeres systematisk og samlet, så midlerne kommer ud at virke, dér hvor de bidrager stærkest.

Fælles ansøgningsportal – én indgang til de kulturelle midler
Som noget nyt blev alle legater i 2019 samlet på et sted. På koda.dk/kodakultur kan du nemt danne dig et overblik over de forskellige støttemuligheder, se hvad der er relevant for dig, og sende din ansøgning afsted – alt sammen fra samme portal.

Før 2019 skulle støtte fra de kulturelle midler søges via de enkelte komponistforeninger DJBFA, DPA, DKF og Musikforlæggerne. Sådan er det ikke længere. I dag er adgangen til de mere end 25 forskellige støttepuljer samlet i en fælles ansøgningsportal under Koda Kultur. Det betyder, at du nu har en samlet indgang, når du vil søge i de legater og puljer, der er relevante for dig.

Administrationen af de enkelte legater er stadig fordelt mellem de fire foreninger og Koda. Det betyder, at det stadig er forskellige udvalg med en høj musikfaglighed, der vurderer de enkelte ansøgninger. På den enkelte legatside kan du se, hvem der administrerer det pågældende legat.

Er du ikke Koda-medlem
Enkelte legater kan også søges af organisationer eller personer, der ikke er medlem af Koda. Disse findes ved, at man angiver, at man ikke er medlem af Koda i søgeguiden.

Retningslinjer for de kulturelle midler
Se bestyrelsens retningslinjer for anvendelsen af de kulturelle midler 

Læs mere i årsrapport om anvendelsen af Kodas kulturelle midler 2020

Kontakt
Er du i tvivl, så kontakt os på kodakultur@koda.dk