De kulturelle midler skal blandt andet stimulere og understøtte skabelsen af ny musik. Via støtte til komponister og sangskrivere i form af arbejdslegater, produktionsstøtte, sangskrivercamps, undervisningsforløb, netværksinitiativer og muligheden for internationalt samarbejde, geninvesteres en vis andel af Kodas indtægter på den måde i udviklingen af musiklivet.

En del af de kulturelle midler bruges herudover til en politisk og PR-mæssig indsats, der skal styrke rammevilkårene for Kodas medlemmer og forretning.

Kodas Kulturstrategi
I december 2021 blev Kodas reviderede kulturstrategi vedtaget af Kodas bestyrelse. Kulturstrategien udstikker den overordnede retning for anvendelsen af Kodas kulturelle midler. Kulturstrategien skal sikre, at den omfattende kulturindsats, der hvert år finansieres af de kulturelle midler prioriteres og kommunikeres systematisk og samlet, så midlerne kommer ud at virke, dér hvor de bidrager stærkest. Læs Kodas seneste kulturstrategi for 2022-2025. 

Fælles ansøgningsportal – én indgang til de kulturelle midler
Fra 2019 er alle ansøgningsskemaer til legater samlet på et sted. På kultur.koda.dk kan du nemt danne dig et overblik over de forskellige støttemuligheder, se hvad der er relevant for dig og sende din ansøgning afsted – alt sammen fra samme portal.

Administrationen af de enkelte legater er fordelt mellem de fire foreninger (Autor, DKF, DPA og Musikforlæggerne) og Koda. Det betyder, at det er forskellige udvalg med en høj musikfaglighed, der vurderer de enkelte ansøgninger. På den enkelte legatside kan du se, hvem der administrerer det pågældende legat.

Er du ikke Koda-medlem
Enkelte legater kan også søges af organisationer eller personer, der ikke er medlem af Koda. Disse findes ved, at man angiver, at man ikke er medlem af Koda i søgeguiden.

Retningslinjer for de kulturelle midler
Se bestyrelsens retningslinjer for anvendelsen af de kulturelle midler 

Læs mere i årsrapport om anvendelsen af Kodas kulturelle midler 2022

Kontakt
Er du i tvivl, så kontakt os på kodakultur@koda.dk