For at få din støtte udbetalt skal du logge på Koda onlinelegat systemet med dit NemId.

Vælge den ansøgning du vil uploade dokumentation til og herefter uploade den relevante dokumentation, husk at trykke "indsend dokumentation" til sidst. 

Når vi har gennemset og godkendt din dokumentation, udbetaler vi automatisk støtten og du modtager ikke en kvittering fra os. 

Vi udbetaler støtte hver 14. dag der kan derfor godt gå lidt tid fra du uploadet til støtten bliver udbetalt. 

For nogle legater er det et krav, at du indsender dokumentation for at få pengene udbetalt. 

Du vil som udgangspunkt altid kunne finde oplysninger om dokumentationskrav i det tilsagnsbrev du modtog sammen med bevillingen. 

Se under det enkelte formål hvilken type dokumentation der kræves. 

 

 • Kreditering af Koda Kultur på SoMe med #kodakultur

Der skal uploades kvitteringer eller lignende på udgiftsposter fra projektet. Upload under bilagstypen ’Bilag for udbetaling’.

Hvis der er givet støtte til transport, skal der uploades kvitteringer for fly, tog etc. Upload under bilagstypen ’Bilag for udbetaling’.

Upload anmodningsskabelon om udbetaling under menupunktet bilag indeholdende:

 • Komponistens personlige info
 • endeligt komponisthonorar og finansiering
 • dato for sted og for uropførelse
 • upload af værket (partitur eller lyd)

Der udbetales på baggrund af budget for projektet. Der skal senest ét år efter bevilling indsendes endeligt regnskab for projektet.

 • Kreditering af Koda Kultur - link til SoMe hvor Koda Kultur er krediteret. 
 • Faktura og kvittering for betalt faktura. Du skal altså sende både faktura og kvittering ind. 

Bevillingen gives som underskudsgaranti og vil blive udbetalt når projektet er afsluttet. Upload under menupunkt bilag:

 • endelig regnskab med alle indtægter og udgifter iht. budget
 • dokumentation for kreditering af Koda Kultur.

Der skal uploades kvitteringer eller lignende på udgiftsposter fra projektet. Upload under bilagstypen ’Bilag for udbetaling’.

 • anmodning om udbetaling
 • endeligt regnskab
 • bilag for udgifter til overnatning og transport. 

Der skal uploades kvitteringer for betalt uddannelse/forløb/arrangementer etc. Upload under bilagstypen ’Bilag for udbetaling’.

 • Kreditering af Koda Kultur - Link til SoMe hvor kreditering ligger sammen med link til musikken eller billede af fysisk eksemplar med kreditering. SoMe kreditering kan ske ved brug af #kodakultur
 • Regnskab - List dine udgifter og dine indtægter, her kan anbefales at du bruger den skabelon du finder under download. Husk at begrunde væsentlige afvigelser mellem budget og det endelige regnskab. 
 • Selve udgivelsen - Link til en streaming tjeneste eller billede af fysisk eksemplar (ikke coverart)

Koncert:

 • Du skal dokumentere at koncerten har fundet sted, det kan fx. være i form af en flyer, omtale af koncerten eller andet der dokumentere at den har fundet sted. 
 • Indsende regnskab - Udgifter og indtægter forbundet med projektet - herunder støtte modtaget fra Koda Kultur og andre støtteordninger. Husk at begrunde væsentlige afvigelser mellem budget og det endelige regnskab.
 • Kreditering af Koda kultur - det kan være på flyers, plakater, pressemateriale eller lignende, eller  på SoMe hvor der kan krediteres med #kodakultur

Arbejdslegat:

 • Kreditering af Koda Kultur på SoMe med #kodakultur

PR & Markedsføring: Dokumentationen består af 3 dele som er beskrevet nedenfor. 

 • Dokumentation for PR og markedsføringskampagne kan være en af følgende
 1. Kort beskrivelse af kampagne, samt relevante kopier eller skærmprints af kampagnematerialet.
 2. SoMe kampagner kan uploades som link eller skærmprint
 3. Video – link til YouTube eller andet offentlig site, hvor videoen ligger
 •  Regnskab
 1. Udgifter og indtægter forbundet med projektet - herunder støtte modtaget fra andre støtteordninger. Husk at begrunde væsentlige afvigelser mellem budget og det endelige regnskab.
 •   Kreditering af Koda kultur kan ske på en af følgende
 1. På kampagnematerialet
 2. På den relevante onlineplatform i forbindelse med SoMe kampagne
 3. Der hvor musikvideoen offentliggøres
 4. På SoMe med #kodakultur

Uddannelse:

 • Mentorforløb - aftale med mentor og betalt forløb.
 • Uddannelse - aftale og betalt forløb.
 • Netværk - betalt billet til arrangement. 

Udgivelse:

 • Kreditering af Koda Kultur - Link til SoMe hvor kreditering ligger sammen med link til musikken eller billede af fysisk eksemplar med kreditering. SoMe kreditering kan ske ved brug af #kodakultur
 • Regnskab - List dine udgifter og dine indtægter, her kan anbefales at du bruger den skabelon du finder under download. Husk at begrunde væsentlige afvigelser mellem budget og det endelige regnskab. 
 • Selve udgivelsen - Link til en streaming tjeneste eller billede af fysisk eksemplar (ikke coverart)

Der skal uploades kvitteringer eller lignende på udgiftsposter til afholdelse af campen.