Der er nu lukket for ansøgninger.

Koda Skolekontakt er en del af Kodas Kulturstrategi, som blandt andet har som fokusområde at støtte fødekæden i dansk musik. Koda ønsker at inspirere unge mennesker til at skabe musik på egen hånd og ultimativt gøde jorden for flere unge sangskrivere og komponister i Danmark. Gennem en kreativ workshop vil Kodas udsendte sangskrivere lære fremtidens musikskabere om sangskrivning, lyrik og musik, men også om de vilkår og rettigheder, der gælder ved brugen af musik.

Koda Skolekontakt har undervist og inspireret unge siden 2004 og besøger hvert år 100 skoler og over 2.500 elever. Igennem årene har Koda Skolekontakt undervist over 65.000 elever.

Koda Skolekontakt dækker alle landets fem regioner og besøger både store og små byer. Sangskriverkorpset består af professionelle sangskrivere, der både har forstand på musikmarkedet og på sangskrivning som fag og erhverv. 

 

 

 

 

Hvad består workshoppen af?

Klassens elever skal sammen med sangskriveren udforske musikkens univers og komponere deres egen sang. Eleverne skal skrive deres egne tekster og komponere deres egne melodier. Dermed får de unge mennesker mulighed for at opleve, hvor stort og spændende et arbejde der ligger bag en sang. 

Workshoppen er gratis, og varer 4 timer. Det er dog et krav, at læreren forbereder eleverne på emnet inden workshoppen, ved at se nedenstående film med Per Vers, der forklarer, hvordan sangskrivere arbejder og tjener penge. Det er oplagt at bruge workshoppen som led i musikundervisningen, men kan også bruges i andre fag, for eksempel tværfagligt i dansk eller samfundsfag. Der skal minimum være én lærer tilstede under hele workshoppen. 

 

 

 

 

Hvem kan søge?

  • Alle landets skoler og gymnasier kan søge.
  • Ordningen gælder for 6. til 10. klassetrin i folkeskolen, samt efterskoler, gymnasieklasser og VUC.
  • Der kan maksimalt deltage 30 elever i en workshop.
  • Det er ikke muligt at ansøge til lavere end 6. klassetrin

 

 

 

"Musikvalgholdet i 8. klasse fik en stor oplevelse med sig, da Nana Jacobi i løbet af workshoppen lykkedes med at lukke op for de ellers ret introverte teenagere. Sangen er for tiden ved at udfolde sig og få sit helt eget liv hos de unge mennesker, der er ved at arrangere sangen færdig. Måske havner det færdige værk en dag i Kodas arkiv!"
                       
– Holger Bech, Musikskoleleder, Sejergaardsskolen

 

Ansøg fra 1. marts 2024. 

Der er nu lukket for ansøgninger, næste frist er 1. juni 2025