STRATEGISK INDSATSOMRÅDE #3

Internationalt

Et voksende internationalt musikmarked giver nye muligheder for danske komponister og sangskrivere. Men hvis potentialet for alvor skal indfries, kræver det tilstedeværelse, netværksarbejde og udvikling af nye kompetencer. Derfor er eksport og udveksling et ud tre indsatsområder i Kodas kulturstrategi.

Selvom der bliver lyttet til rigtig meget musik i Danmark, er vi stadig et meget lille marked.  

Heldigvis er det forjættede udlandseventyr ikke længere uden for rækkevidde. Lukas Graham, Mø og Volbeat er bare nogle af de navne, der i de senere år har taget skridtet fra lille Danmark til det store udland og været med til at sætte Danmark på det musikalske verdenskort.

Men det er ikke bare danske musikskabere, der har klaret det godt. Dansk kultur har i det hele taget markeret sig stærkt internationalt på tværs af musik, film, tv, gastronomi, design, mode og arkitektur, og det har medført masser af hype og interesse for dansk kultur.

Der er dog stadig et stort uudnyttet potentiale internationalt. Kigger vi mod vores naboland Sverige, omsætter de svenske sangskrivere for cirka ti gange så meget i udlandet som Kodas medlemmer gør. Blandt andet fordi den svenske musikbranche historisk set har været rigtig gode til at arbejde professionelt og målrettet med at skabe sange, der kan begå sig på de internationale hitlister.

Fakta: Eksport og udveksling

  • Musikeksport udgjorde 11 procent af den samlede danske musikomsætning i 2019, hvilket var en stigning på 18 procent fra året før.

  • Eksport af livemusik udgjorde i 2019 271 mio. kr.

  • Eksport af indspillet musik udgjorde i 2019 788 mio. kr.

  • I 2019 fik 16.500 Koda-medlemmer en udbetaling for musik spillet i udlandet

  • I 2019 modtog Koda 62 millioner kroner for musik spillet med Koda-medlemmer i udlandet. Til sammenligning modtog STIM (den svenske pendant til Koda) 795 millioner kroner for musik spillet med STIM-medlemmer i udlandet.

Kilder: Dansk Musikomsætning, Koda og STIMS årsberetninger fra 2019

Det kræver ressourcer og knowhow
Forudsætningerne for at øge musikeksporten er på plads. Udlandet har aldrig været tættere på. Med få klik kan man udgive sin musik i hele verden og kommunikere på kryds og tværs af landegrænser og tidszoner. Streamingtjenesterne ekspanderer konstant til nye markeder og territorier, og der findes i dag op mod 3,5 milliarder smartphones på verdensplan, der alle kan bruges til at tilgå audiovisuelt indhold.

Men selvom verden på én og samme tid er blevet større og mindre, er mulighederne ens for alle, og derfor kræver det stadig både ressourcer og knowhow at skabe nye og vedvarende danske eksportsucceser.

Hvis potentialet for alvor skal indfries, kræver det derfor økonomisk støtte, der kan være med til at sikre international tilstedeværelse, skabe de afgørende netværk og ikke mindst udvikle de kompetencer, det kræver for at begå sig på højeste internationale plan. 

Hent og læs hele Kodas Kulturstrategi 2022-2025

For filmkomponister kan det afgørende skridt være at få stablet en rejse til Los Angeles på benene, så man kan komme over og præsentere sig selv. For professionelle sangskrivere er det helt afgørende at få foden indenfor i de studier, hvor der bliver lavet sange til store kunstnere. Eller at få mulighed for at skrive med dem på dansk grund. Og for musikforlæggerne handler det i høj grad om at få skabt de optimale rammer og betingelser til at præsentere dansk musik for de rigtige udenlandske branchefolk.

Støttemulighederne er altafgørende for at kunne få eksporten til at vokse. Det koster mange penge at få bolden til at rulle i udlandet, følge op, facilitere og skabe de nødvendige netværk og forbindelser.

Øget eksport er nøglen til at skabe større indtægter. Og større indtægter er nøglen til at kunne arbejde professionelt med sangskrivningen, udvikle sig og blive rigtig god.

Derfor støtter Koda Kultur op om tiltag, der kan hjælpe danske sangskrivere og komponister med at gribe mulighederne og indfri potentialet udenfor Danmarks grænser.

NordicLA: vil øge eksporten af musik fra Danmark.

 

NordicLA holder til i Los Angeles og organiserer events og skaber eksponering og netværk for nordiske virksomheder og kunstnere på det amerikanske marked. Koda Kultur har bidraget med økonomisk støtte til forskellige initiativer og begivenheder, som NordicLA står bag.

Tre hurtige spørgsmål til Eskil Dante, Communication Manager, NordicLA:

Hvordan bidrager NordicLA til eksport af dansk musik?
”NordicLA har en stor ambition om at hæve niveauet i musikindustrien og øge eksporten af musik fra Danmark. Som en brobygger mellem musikindustrien i USA og Norden arbejder vi med en vision om at bryde barrierer mellem landegrænser ned og koble de rette mennesker sammen. Dette gør vi gennem vores netværk, rådgivning og en række aktiviteter, hvor vi skaber muligheder for danske artister, sangskrivere og producere såvel som kulturvirksomheder og folk, der arbejder i musikbranchen, for at samarbejde med og lære af andre nordiske og amerikanske ligesindede på højeste niveau internationalt.”
 
Hvilken betydning har NordicLA arbejde haft?
”Vi ser løbende en række positive konsekvenser af vores arbejde - nylig blev hele fire sange med ophav i vores sangskrivningscamps udgivet af Universal Music og First Com. Vi fejrer altid disse sejre, men endnu vigtigere er det netværk, som vi tydeligt ser bliver dannet mellem musikbranchen i Norden og USA, og de muligheder vi kontinuerligt oplever dette medbringer for både samarbejdspartnere, kunder og klienter.”
 
Hvad har støtten fra Koda Kultur betydet for NordicLA?
”Støtten, vi har modtaget fra Koda Kultur, er med til at gøre vores vision til virkelighed. Det manifesterer sig i skrivende stund, da vi netop nu afvikler vores første NordicLA Music Summit, som er en event og en platform, hvor ledende branchefolk i USA, Los Angeles og Norden mødes for at danne fællesskab, netværk og for at styrke deres forretninger på tværs af landegrænserne. Vores virksomhed, og det vi gør, bliver stærkere år for år, og Koda Kultur har været en central samarbejdspartner for, at dette har kunnet lade sig gøre.”