STRATEGISK INDSATSOMRÅDE #2

Fremtidens musikbrugere- og skabere

Børn og unge skal introduceres til musikkens verden allerede fra en tidlig alder, hvis Danmark også i fremtiden skal have et mangfoldigt og bæredygtigt musikliv. Det handler om sikre første led i den musikalske fødekæde. Derfor er fremtidens musikbrugere og skabere et ud af fire indsatsområder i Kodas kulturstrategi.

En stærk fødekæde er hele forudsætningen for fremtidens danske musikliv. Derfor er der behov for en tidlig indsats, hvis vi skal sikre, at de næste generationer af musikbrugere og skabere vokser op med en solid forståelse for musikkens vilkår og udtryksmæssige potentialer.

Behovet understreges af, at en kedelig tendens: Ny forskning viser, at musikundervisningen i Danmark er alvorligt svækket efter mange års nedprioriteringer. På landets pædagog- og læreruddannelser fylder de musikfaglige kompetencer langt mindre end tidligere, og der er i dag store lokale og geografiske forskelle på adgangen til kvalificeret musikundervisning for landets børn og unge. Musikundervisningen lider mange steder under mangel på dygtige musiklærere, og samtidig er der store forskelle på, hvor meget musikken bliver prioriteret i børn og unges skolegang.

Fakta: Fremtidens musikbrugere og -skabere

  • Fra 2007 var musik ikke længere et fag på pædagoguddannelsen.

  • Selvom elever fra 1. og 5. klasse i 2013 fik tildelt en ekstra musiktime, får flere af eleverne alligevel ikke kvalificeret musikundervisning, fordi der mangler musiklærere.

  • Børn og unges adgang til kvalificeret musikundervisning afhænger af, hvor i landet de bor, for der er enorm stor forskel på, hvordan skoler og kommuner prioriterer musikfaget.

  • Gymnasiereformen i 2005 betød, at musik ikke længere var et obligatorisk fag, men kun et valgfag.

  • Streamingtjenesternes algoritmer er ikke præcise nok og kan derfor blive en udfordring for dansk musik eller andre typer nichemusik.

  • Streamingtjenesternes algoritmers indre logiker peger lytterne i retning af nogle relativt sikre bud fremfor virkelig at overraske eller udfordre lytteren.

 

Kilder: ’Musikfaget i undervisning og uddannelse’ rapport fra DPU, Aarhus Universitet og Algoritmernes smag: Et casestudie af Spotifys anbefalingssystemer i bogen Digitale Liv, redigeret af Rikke Andreassen, Rasmus Rex Pedersen og Connie Svabo

Inspiration og nysgerrighed
Derfor arbejder Koda politisk for at sikre, at musikken får en mere central plads i læring, undervisning og i børn og unges hverdag. Det er helt afgørende, hvis vi skal sikre en stærk fødekæde. Men den politiske indsats kan ikke stå alene, og derfor støtter og igangsætter Koda også initiativer, der kan være med til at danne og inspirere fremtidens brugere og skabere af musik.

Det handler dels om at skabe kvalificerede lyttere, der er i stand til at forholde sig til - og være nysgerrige på - en mangfoldighed af musikalske udtryk, der rækker udover streamingtjenesternes algoritmer og de bredeste medieplatforme.

Derudover er det helt afgørende, at vi får plantet de frø, der kan inspirere børn og unge til selv at lære at spille og komponere musik. Og gerne så tidligt som muligt. Jo flere år, man har til at dygtiggøre sig, jo bedre kan man selvsagt nå at blive.

En tredje og væsentlig målsætning er at give fremtidens musikbrugere og skabere en forståelse af musikkens værdi og økosystem. Særligt i en tid, hvor adgangen til musik aldrig har været lettere, er det ekstra vigtigt, at børn og unge er klar over det arbejde, der ligger bag skabelsen af musikken, og forstår, at musik er en værdifuld vare, som koster penge at skabe. Øget fokus på musikkens værdi, ophavsret og de rettigheder, der knytter sig hertil, er sammen med den musikalske dannelse centrale for skabelsen af et bæredygtigt og mangfoldigt musikmarked i fremtiden.

Endelig støtter Koda Kultur også initiativer, der kan ruste musikskabere til at klare sig bedre på fremtidens musikmarked. Udviklingen går hurtigt, og derfor er det afgørende, at danske musikskabere er fortrolige med de nyeste teknologier og digitale værktøjer, hvis de vil klare sig godt. Det gør sig gældende både i forhold til musikskabelse, distribution, markedsføring og håndtering af rettigheder

Koda Skolekontakt: indblik i sangskrivningens verden

 

Koda Skolekontakt er en gratis sangskriverworkshop for alle landets skoler og gymnasier. 10 professionelle sangskrivere fra Koda besøger hvert år skoler og gymnasier landet over for at skrive en sang med eleverne og vise, hvad sangskrivningsarbejdet indebærer. Samtidig får eleverne en forståelse for ophavsret, og hvorfor man skal betale for musik. Projektet har fra begyndelsen i 2004 modtaget støtte fra Kodas kulturelle midler.

Tre hurtige spørgsmål til Jacob Pedersen, projektleder i Koda Skolekontakt:

 Hvordan bidrager Koda Skolekontakt til forståelse for musikskabelse og ophavsret?
”En sangskrivers arbejde kan lyde komplekst for udefrakommende, men vi mener, at det er vigtigt for musikkens økosystem, at fremtidens musikforbrugere er klar over, hvad en sangskrivers arbejde indebærer, og hvad musikforbrugeren faktisk betaler for, når han/hun abonnerer på en streamingtjeneste eller køber en koncertbillet. Og netop dette indblik i sangskrivernes arbejde og økosystem er formålet med Koda Skolekontakt.”

Hvilken betydning har Koda Skolekontakts arbejde haft?
”Koda Skolekontakt har eksisteret siden 2004 og har i den periode været i kontakt med mere end 63.000 elever. Vi har siden 2016 evalueret vores indsats og har løbende målt en meget høj tilfredshed blandt elever og lærere, samtidig med at vi har set en udvikling i elevers viden om og interesse i sangskriveres arbejde og indtjeningsområder. Samtidig bliver projektet omtalt i cirka 70 artikler om året, hvilket yderligere er med til at udbrede kendskabet til Koda Skolekontakt og budskabet om musikkens værdi i alle afkroge af Danmark. På den baggrund er det derfor klart vores oplevelse, at indsatsen har stor betydning for både legitimitet af ophavsretten, men også for forståelsen af og sympatien for sangskrivning som et erhverv.”

Hvad har støtten fra Koda Kultur betydet for Koda Skolekontakt?
”Koda Skolekontakt er fuldt ud finansieret af Koda Kultur, og projektet ville derfor ikke have eksisteret uden støtten. Så helt konkret betyder det, at vi hvert år kan besøge 125 af landets skoler og gymnasier og flere tusinde elever, og give dem et indblik i sangskrivningens verden og musikskabernes økosystem.”