STRATEGISK INDSATSOMRÅDE #2

Fødekæde

Et bæredygtigt musikmarked forudsætter en stærk fødekæde af unge talenter. Børn og unge, uanset køn, skal vælge musikken, fastholde interessen og udvikle sig til talenter. Koda er afhængig af både tilgang og videreudvikling af talenter. Derfor er en stærk fødekæde ét ud af tre indsatsområder i Kodas kulturstrategi.

En stærk fødekæde af talenter er hele forudsætningen for fremtidens danske musikliv. Derfor er der behov for en tidlig indsats, hvis vi skal udvikle en stærk musikskabende kultur med fokus på tilgang, fastholdelse, udvikling og forædling af talent.

Behovet understreges af en kedelig tendens: Ny forskning viser, at musikundervisningen i Danmark er alvorligt svækket efter mange års nedprioriteringer. På landets pædagog- og læreruddannelser fylder de musikfaglige kompetencer langt mindre end tidligere, og der er i dag store lokale og geografiske forskelle på adgangen til kvalificeret musikundervisning for landets børn og unge. Musikundervisningen lider mange steder under mangel på dygtige musiklærere, og samtidig er der store forskelle på, hvor meget musikken bliver prioriteret i børn og unges skolegang.

Derfor arbejder Koda politisk for at sikre, at musikken får en mere central plads i læring, undervisning og i børn og unges hverdag. Det er helt afgørende, hvis vi skal sikre en stærk fødekæde. Men den politiske indsats kan ikke stå alene, og derfor støtter og igangsætter Koda også initiativer, der kan være med til at danne og inspirere fremtidens musikskabere og musiklyttere.

Inspiration og dannelse
Dels ønsker Koda Kultur at være med til at plante de frø, der kan inspirere børn og unge til selv at lære at spille og komponere musik. Og dels ønsker Koda Kultur, at bidrage til, at fremtidens musikbrugere og skabere får en forståelse for musikkens værdi og økosystem. Øget fokus på musikkens værdi, ophavsret og de rettigheder, der knytter sig hertil, er sammen med den musikalske dannelse centrale for skabelsen af et bæredygtigt og mangfoldigt musikmarked i fremtiden.

Fakta: Fremtidens musikbrugere og -skabere

  • Fra 2007 var musik ikke længere et fag på pædagoguddannelsen.

  • Selvom elever fra 1. og 5. klasse i 2013 fik tildelt en ekstra musiktime, får flere af eleverne alligevel ikke kvalificeret musikundervisning, fordi der mangler musiklærere.

  • Børn og unges adgang til kvalificeret musikundervisning afhænger af, hvor i landet de bor, for der er enorm stor forskel på, hvordan skoler og kommuner prioriterer musikfaget.
  • Streamingtjenesternes algoritmer er ikke præcise nok og kan derfor blive en udfordring for dansk musik eller andre typer nichemusik.

  • Streamingtjenesternes algoritmers indre logiker peger lytterne i retning af nogle relativt sikre bud fremfor virkelig at overraske eller udfordre lytteren.

 

Kilder: ’Musikfaget i undervisning og uddannelse’ rapport fra DPU, Aarhus Universitet og Algoritmernes smag: Et casestudie af Spotifys anbefalingssystemer i bogen Digitale Liv, redigeret af Rikke Andreassen, Rasmus Rex Pedersen og Connie Svabo

Støtter de største talenter
Udover at plante frø, inspirere og uddanne, ønsker Koda Kultur også at støtte de talenter, der allerede spirer og blomstrer. De mest indtjenende medlemmer er både kulturelle ledestjerner og forudsætningen for Kodas forretning. Derfor er det også afgørende at støtte og udvikle denne gruppe med en bred vifte af initiativer og støttemuligheder.

Selvom man er en af de største talenter, har man stadig brug for støtte. Nogen har brug for hjælp til at få musikken ud over Danmarks grænser. Andre har brug for økonomisk støtte til realiseringen af et bestilt værk, mens andre igen kan få stor gavn af at få foden indenfor til internationale sangskrivercamps. Og så kan selv de dygtigste komponister og sangskrivere have brug for inspiration til at udvikle sig og udvide værktøjskassen ved for eksempel at deltage i workshops eller master classes.

Det handler blandt andet om at hjælpe talenterne på afgørende tidspunkter i deres udviklingsrejse og støtte dem i at realisere projekter, der ellers ikke vil være råd til, når man er på vej op. Det er den slags støtte, der kan bidrage til at gøre hele forskellen.

Læs hele Kodas Kulturstrategi 2022-2025

Fakta: Talent og Elite

  • Kodas økonomiske elite – 511 medlemmer som tjener over 100.000 om året – modtog 76 procent af udbetalingerne fra Koda i 2020.

  • 18.003 medlemmer tjente i 2020 under 1.001 kroner om året svarende til en procent af Kodas samlede udbetalinger.

  • Et lille nåleøje: Ud af cirka 15.000 kunstnere lykkedes det 22 at klare springet fra at spille koncert på en af Danmarks små scener (op til 400 publikum) til en af de største (over 1650 publikum) i perioden 2007-2017.

  • Voksende talentmasse: I 2010 fik i alt 14.709 medlemmer udbetalt penge fra Koda. I 2020 var det 25.951.

Kilder: Kodas årsberetning 2010 og 2020. Kodas analyse af 10 års danske koncerter fra 2007-2017.

Koda Skolekontakt: indblik i sangskrivningens verden

 

Koda Skolekontakt er en gratis sangskriverworkshop for alle landets skoler og gymnasier. 10 professionelle sangskrivere fra Koda besøger hvert år skoler og gymnasier landet over for at skrive en sang med eleverne og vise, hvad sangskrivningsarbejdet indebærer. Samtidig får eleverne en forståelse for ophavsret, og hvorfor man skal betale for musik. Projektet har fra begyndelsen i 2004 modtaget støtte fra Kodas kulturelle midler.

Tre hurtige spørgsmål til Jacob Pedersen, projektleder i Koda Skolekontakt:

 Hvordan bidrager Koda Skolekontakt til forståelse for musikskabelse og ophavsret?
”En sangskrivers arbejde kan lyde komplekst for udefrakommende, men vi mener, at det er vigtigt for musikkens fødekæde, at fremtidens musikforbrugere er klar over, hvad en sangskrivers arbejde indebærer, og hvad musikforbrugeren faktisk betaler for, når han/hun abonnerer på en streamingtjeneste eller køber en koncertbillet. Udover forståelsen for musikkens værdi er det centralt, at vi inspirer børn og unge til at skrive deres egne sange. Information og inspiration til sangskrivning er derfor formålet med Koda Skolekontakt.”

Hvilken betydning har Koda Skolekontakts arbejde haft?
”Koda Skolekontakt har eksisteret siden 2004 og har i den periode været i kontakt med mere end 63.000 elever. Vi har siden 2016 evalueret vores indsats og har løbende målt en meget høj tilfredshed blandt elever og lærere, samtidig med at vi har set en udvikling i elevers viden om og interesse i sangskriveres arbejde og indtjeningsområder. På den baggrund er det derfor klart vores oplevelse, at indsatsen har stor betydning for forståelsen af og sympatien for sangskrivning som et erhverv og for unges lyst til at skrive sange selv.”

Hvad har støtten fra Koda Kultur betydet for Koda Skolekontakt?
”Koda Skolekontakt er fuldt ud finansieret af Koda Kultur, og projektet ville derfor ikke have eksisteret uden støtten. Så helt konkret betyder det, at vi hvert år kan besøge 100 af landets skoler og gymnasier og flere tusinde elever, inspirere og give dem et indblik i sangskrivningens verden og musikskabernes økosystem.”