Ansøgningsfrist: 01. februar 2024 kl. 16:00

Søg Legat

Puljens formål er at støtte værker, der - uanset genre - på afgørende måde er med til at styrke stilistisk- og genremæssig mangfoldighed og udvikling i musiklivet og som umiddelbart ikke har noget større indtjeningspotentiale i sig selv. Højt vægtes især værker bag hvis skabelse, der ligger en særlig krævende arbejdsindsats i henseende til musik og/eller tekst og hvor ophavspersonen - f.eks. via sit partitur - har høj grad af kontrol over det klanglige resultat.

Komponister, forfattere og forlag, der er rettighedshavere på det værk, der ansøges om. 

Støtten gives som en særudbetaling i forbindelse med én konkret fremførelse i ansøgningsåret (2022) i enten Danmark eller udlandet.

Hver rettighedshaver kan maksimalt søge støtte til 5 værker årligt. Forlag kan dog søge ubegrænset. Det enkelte værk kan maksimalt støttes én gang årligt.
Intet værk kan opnår værkstøtte mere en 3 gange på en 5-årig periode.
De værker, der ansøges om, skal være førstegangsopført inden for de seneste 10 år. Der kan ikke søges til arrangementer og bearbejdelser af frie værker.

Der er åbent for ansøgninger til fremførelser i 2023, i perioden 1. november 2023 til 1. februar 2024. 

Ansøgningerne behandles af Kodas Musikfaglige Udvalg, der pr. 1.1.2022 består af:

Sanne Krog Groth (musikforsker)
Eva Noer Kondrup (komponist, DKF)
Finn Olafsson (komponist og forlægger, Musikforlæggerne)
Jørgen Lauritzen (Komponist, Autor)
Jakob Høgsbro (Komponist, DPA)

Støttebeløbene er afhængige af værkernes pointniveau - som fastsættes af ansøgningsudvalget - og værkernes varighed.

Den enkelte autor kan maksimalt opnå et støttebeløb på 50.000 kr. årligt.

Svar på ansøgninger for fremførelser i 2023 udsendes i maj 2024. 

Har du spørgsmål til ordningen kan du kontakte Kodas musikfaglige rådgiver, Jens Bruno Hansen på jbh@koda.dk .

Har du tekniske spørgsmål, kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk