Ansøgningsfrist: 03. februar 2025 kl. 16:00

Søg Legat

Formålet med puljen er at støtte ny musik inden for kunstmusikkens genreområder, som omfatter, men ikke er begrænset til, klassisk partiturmusik, audiovisuelle værker, kontemporær jazz, musikdramatik, electronica, filmmusik, lydkunst m.m.

Alle komponister, forfattere og forlag, der er medlem af Koda og som er rettighedshaver på det værk der søges om. Værket skal være repræsenteret på medlemmets værkliste i MitKoda. 

Støtten gives som en særudbetaling i forbindelse med én konkret fremførelse i ansøgningsåret (2023) i enten Danmark eller udlandet.

Hver rettighedshaver kan maksimalt søge støtte til 5 værker årligt. Forlag kan dog søge ubegrænset, men alene til værker forlaget er originalforlag for. Det enkelte værk kan maksimalt støttes én gang årligt.
Intet værk kan opnår værkstøtte mere en 3 gange på en 5-årig periode.
De værker, der ansøges om, skal være førstegangsopført inden for de seneste 10 år. Der kan ikke søges til arrangementer og bearbejdelser af frie værker.
Arvinger kan alene søge om værkstøtte til værker de selv har andele på som enten komponist, tekstforfatter eller bearbejder. 

Der er åbent for ansøgninger til fremførelser i 2024, i perioden 1. november 2024 til 3. februar 2025. 

Ansøgningerne behandles af Kodas Musikfaglige Udvalg, der pr. 1.1.2023 består af:

Sanne Krog Groth (musikforsker)
Eva Noer Kondrup (komponist, DKF)
Finn Olafsson (komponist og forlægger, Musikforlæggerne)
Jørgen Lauritzen (Komponist, Autor)
Jakob Høgsbro (Komponist, DPA)

Støttebeløbene er afhængige af værkernes pointniveau - som fastsættes af ansøgningsudvalget, værkernes varighed samt ansøgers andel på værket.

Støttebeløbene svingede i sidste uddeling mellem nogle få hundrede kroner og op til 13.000 kr pr. ansøgning.  

Den enkelte autor kan maksimalt opnå et støttebeløb på 50.000 kr. årligt.

Svar på ansøgninger for fremførelser i 2023 udsendes i maj 2024. 

Har du spørgsmål til ordningen kan du kontakte Kodas musikfaglige rådgiver, Jens Bruno Hansen på jbh@koda.dk .

Har du tekniske spørgsmål, kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk