Ansøgningsfrist: 29. august 2024 kl. 15:00

søg legat

Uddannelse

Formålet med Uddannelsespuljen er at støtte sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere i udviklingen af deres faglige kompetencer.

Puljen åbner for ansøgninger til næste runde cirka tre uger før frist. 

Uddannelsespuljen kan søges af alle sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere der er medlem af Koda.

Uddannelsespuljen støtter sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere i udviklingen af deres faglige kompetencer, typisk på ikke-SU-berettigede uddannelser.

Der kan ikke søges til allerede afholdte udgifter, eller projekter som er afsluttet inden deadline for ansøgningsfrist

 • Projektbeskrivelse
 • Budget
 • Musikeksempel

Herunder kan du se frister for 2024.

25. januar 2024
29. februar 2024
21 marts 2024
25 april 2024
30. maj 2024
29. august 2024
26. september 2024
31. oktober 2024
28. november 2024

Bemærk at der ikke er frister i juni, juli og december. Der vil i disse perioder derfor være længere svartid.

Ansøgninger til uddannelsespuljen behandles af DPA’s markedsudvalg. Udvalgene består i 2023/2024 af:

Udvalg 1:

 • Mathilde Falch
 • Waqas Qadri
 • Theresa Schæfer

 

Udvalg 2:

 • Emil Lei
 • Sarah Finne Christensen
 • Mike Andersen

 

Tilsagnet gælder et år frem fra bevillingens dato. Hvis dit projekt ikke er færdigt inden for et år, kan du bede om forlængelse. En sådan forlængelse kan højst strække sig et år fra datoen for henvendelsen.

Tilsagn betyder, at legatet kommer til udbetaling, når dokumentation (kvitteringer, aftale, faktura etc.) foreligger (legatet dækker ikke diæter). 

Ønsker du at ændre anvendelsen af midlerne kræver det tilladelse fra legatudvalget.

Der kan forventes svar en måned efter ansøgningsfristen.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

 • Skabe (ide, afklaring, skrive)
 • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
 • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
 • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål vedrørende uddannelse kan du rette henvendelse til DPA på dpa@dpa.org

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk