Ansøgningsfrist: 25. august 2022 kl. 23:59

søg legat

Uddannelse

Formålet med uddannelsespuljen er at støtte sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere i udviklingen af deres faglige kompetencer.

OBS: Vi åbner for ansøgninger til næste runde ca. 3 uger før frist. 

Uddannelsespuljen kan søges af alle sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere der er medlem af Koda.

Uddannelsespuljen støtter sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere i udviklingen af deres faglige kompetencer, typisk på ikke-SU-berettigede uddannelser.

Der kan ikke søges til allerede afholdte udgifter, eller projekter som er afsluttet inden deadline for ansøgningsfrist

  • Projektbeskrivelse
  • Budget
  • Musikeksempel

Uddannelsespuljen har to årlige frister:

3 marts

25 august

Ansøgninger til uddannelsespuljen behandles af DPA’s markedsudvalg. Udvalgene består i 2021/2022 af:

Udvalg 1:
Viktoria Siff
Rasmus Hedeboe
Mattias Kolstrup

Udvalg 2:
Ihan Haydar
Laura Illeborg
Theis Andersen

Tilsagnet gælder et år frem fra bevillingens dato. Hvis dit projekt ikke er færdigt inden for et år, kan du bede om forlængelse. En sådan forlængelse kan højst strække sig et år fra datoen for henvendelsen.

Tilsagn betyder, at legatet kommer til udbetaling, når dokumentation (kvitteringer, aftale, faktura etc.) foreligger (legatet dækker ikke diæter). 

Ønsker du at ændre anvendelsen af midlerne kræver det tilladelse fra legatudvalget.

Der kan forventes svar en måned efter ansøgningsfristen.

Har du spørgsmål vedrørende uddannelse kan du rette henvendelse til DPA på dpa@dpa.org

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk