Ansøgningsfrist: 27. maj 2021 kl. 23:59

Søg legat

PR og promovering

Formålet med PR og promovering er at støtte markedsføring af ny musik og tekst inden for det populære og kommercielle felt.

Hvem kan søge?      

PR og promoveringslegater kan søges af alle sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere, der er medlemmer af Koda.

Hvad kan du søge støtte til?

Der kan søges støtte til markedsføring, salgsfremmende virksomhed, fx supportturné, musikvideo, promotion assistance o. lign.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgning max 1 side (pdf).
  • Lydfil
  • CV (pdf).

Hvornår er fristen?

PR og promoveringslegater har to årlige ansøgningsfrister:

27. maj

25. november

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til PR og promotionslegater behandles af DPA’s markedsudvalg. Udvalget består i 2021 af:

Laura Illeborg
Theis Andersen
Peter Wallevik
Stine Kinck
Rasmus Hedeboe
Julie Aagaard

Støttebeløb

Tilsagnet gælder et år frem fra bevillingens dato. Hvis dit projekt ikke er færdigt inden for et år, kan du bede om forlængelse. En sådan forlængelse kan højst strække sig et år fra datoen for henvendelsen.

Tilsagn betyder, at legatet kommer til udbetaling, når dokumentation (kvitteringer, aftale, faktura etc.) foreligger (legatet dækker ikke diæter). 

Ønsker du at ændre anvendelsen af midlerne kræver det tilladelse fra legatudvalget.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Administreres af DPA

Har du spørgsmål vedrørende pr og promovering kan du rette henvendelse til Mai-Britt Nielsen, mai-britt@dpa.org

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk