Ansøgningsfrist: 24. november 2022 kl. 23:59

Søg legat

PR og promotion

Legatet støtter PR og promotion af ny musik og tekst indenfor det professionelle markedsorienterede felt

OBS: vi åbner for ansøgninger til næste runde ca. 3 uger før frist. 

PR og promotion legater kan søges af alle sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere, der er medlemmer af Koda.

Der kan søges støtte til markedsføring, salgsfremmende virksomhed, fx supportturné, musikvideo, promotion assistance o. lign.

Der kan ikke søges til allerede afholdte udgifter, eller projekter som er afsluttet inden deadline for ansøgningsfrist

  • Ansøgning max 1 side (pdf).
  • Lydfil
  • CV (pdf).

PR og promotion legater har to årlige ansøgningsfrister:

25.maj

24.november

Ansøgninger til PR og promotionslegater behandles af DPA’s markedsudvalg. Udvalgene består i 2021/2022 af:

Udvalg 1:
Viktoria Siff
Jakob Groth
Mattias Kolstrup

Udvalg 2:
Ihan Haydar
Annette Heick
Theis Andersen

Tilsagnet gælder et år frem fra bevillingens dato. Hvis dit projekt ikke er færdigt inden for et år, kan du bede om forlængelse. En sådan forlængelse kan højst strække sig et år fra datoen for henvendelsen.

Tilsagn betyder, at legatet kommer til udbetaling, når dokumentation (kvitteringer, aftale, faktura etc.) foreligger (legatet dækker ikke diæter). 

Ønsker du at ændre anvendelsen af midlerne kræver det tilladelse fra legatudvalget.

Der kan forventes svar en måned efter ansøgningsfristen.

Har du spørgsmål vedrørende pr og promovering kan du rette henvendelse til DPA, dpa@dpa.org

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk