Ansøgningsfrist: 2025

Søg Legat

More Sound Residency

Inter Arts Center (IAC) og Dansk Komponistforening tilbyder et residency på Inter Arts Center for danske komponister og lydbaserede kunstnere, der arbejder med eksperimenterende musik eller lydbaseret kunst. Dette svensk-danske samarbejde henvender sig til praktikere med fokus på kunstnerisk eller videnskabelig udvikling gennem soniske og musikalske eksperimenter og udforskning.

More Sound Residency giver en individuel kunstner eller en gruppe kunstnere mulighed for at skabe deres eget projekt med lyd som omdrejningspunkt i det tværfaglige miljø på Inter Arts Center. I forbindelse med opholdet kan den inviterede person eller gruppe dele deres opdagelser og resultater i en offentlig session i form af et seminar eller præsentation.

Komponister og lydkunstnere som er bosiddende i Danmark eller har en stærk tilknytning til den danske musikscene.

Ansøgere kan søge om ophold fra 2 til 4 uger i en årlig ansøgningsrunde. Artists in residency bliver en integreret del af et exceptionelt kunstnerisk miljø og kan få adgang til det brede udvalg af tekniske faciliteter, atelierer og projektrum på IAC samt teknisk assistance. Opholdet inkluderer et fast rejse- og opholdsstipendium (eller bidrag) på 5.000 kr. og et ugentlig arbejdsstipendium på 5.000 kr. til øvrige opholds-/produktionsomkostninger eller som kunstnerhonorar.

Som ansøger skal du:

 • på max 2 sider (A4) beskrive den foreløbige projekttitel, projektidéen, motivationen for at lave projektet, hvilke undersøgelsesstrategier der kan bruges (hvordan du planlægger at gribe konkrete spørgsmål, problemer eller ideer an i projektet), og hvilket teknologisk udstyr og assistance der evt. behøves. Angiv venligst den planlagte varighed af opholdet, fra 2 til 4 uger, og se tilgængelige steder og udstyr på IAC-webstedet.
 • indsende CV/biografi på max 2 sider (A4).
 • indsende en præsentation af ansøgerens praksis på max 2 sider (A4).
 • indsende links eller filer med 2-3 eksempler på eksisterende værker.

Ansøgningsfrister for 2024

1. Maj

Alle ansøgninger vil blive læst og vurderet af juryen:

 • Line Tjørnhøj, næstformand, Dansk Komponistforening
 • Trine Sørensen, Aabne Scene Aarhus
 • Yann Coppier, Inter Arts Center eller anden ekspert fra fakultetet

I vurderingen af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, i hvilket omfang projektidéen og forskningsdesignet kan være med til at udvikle nye formater og tilgange til eksperimenterende musik samt lydbaseret kunst eller informere andre vidensfelter relateret til lydproduktion. Vi værdsætter alle kvalificerende forsøg på at overskride og udfordre grænserne for, hvad vi normalt forbinder med samtidsmusik og lydbaseret kunst, samt andre praksisorienterede henvendelser inden for musik- og lydområdet.

 

IAC arbejder for at understøtte kunstneres tekniske kompetencer og udvikling af ny viden og har som en af sine missioner at samarbejde med partnere, der kan gavne forskning og udvikling inden for det kunstneriske område. Dansk Komponistforening (DKF) står bag strategiske aktiviteter for at igangsætte flere muligheder for at drive fri kunstnerisk udvikling og forskning og arbejde for flere midler til området. DKF ønsker at positionere kreativt kunstnerisk arbejde som et vigtigt vidensfelt i samfundet.

Et residency inkluderer et fast rejselegat på DKK 5.000 og et ugentligt arbejdslegat på DKK 5.000 til dækning af eventuelle produktionsomkostninger eller som kunstnerløn.

Legatet kan udbetales, når der er fastlagt en periode for residency’et og en anmodning om udbetaling er indsendt via koda.onlinelegat.dk

Du kan forvente svar inden for en måned

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

 • Skabe (ide, afklaring, skrive)
 • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
 • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
 • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål vedrørende et More Sound Residency, kan du henvende dig til Hedvig Jalhed, direktør ved Inter Arts Center hedvig.jalhed@mhm.lu.se

eller Sine Tofte Hannibal, daglig leder i Dansk Komponistforening sth@komponistforeningen.dk 

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk