Ansøgningsfrist: Find information om frister på autor.dk

Søg medlemstilbud

Her kan du søge de medlemsarrangementer som Autor arrangerer for Kodas Kulturelle Midler.

Alle medlemmer af Koda kan søge.

Du kan søge om deltagelse i de arrangementer, netværk mm. som Autor arrangerer for Kodas søgbare kulturelle midler. Find aktuelle tilbud på Autor.dk

Find projekternes enkelte ansøgningsfrister på autor.dk

Det skifter fra projekt til projekt, hvem der vurderer ansøgningerne. Find info under det enkelte projekt på Autor.dk

Svartiden er forskellig fra arrangement til arrangement.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

  • Skabe (ide, afklaring, skrive)
  • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
  • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
  • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål til et konkret projekt eller Autors tilbud under Koda Kultur generelt kan du kontakte sekretariatet på mail lars@autor.dk.