Ansøgningsfrist: 08. november 2024 kl. 15:00

Søg Legat

Elitepuljen

Denne pulje er målrettet den professionelle elite, hvis produktionsvilkår og -omkostninger er markant højere, men hvor projektet har mulighed for at øge dansk rettighedsindtægt og -eksport markant til gavn for det danske marked generelt. Målet med puljen er bl.a. også at fastholde rettigheder inden for dansk økonomi.

Du kan søge puljen, hvis du er medlem af Koda som autor. Du skal minimum have tjent 150.000 kr. i Kodaindtægt i løbet af de sidste 3. år. Hvis du ikke har den Kodaindkomst endnu, skal du kunne dokumentere at være del af et projekt rettet mod et større kommercielt marked i Danmark og meget gerne mod det internationale marked med en udgivelse på vej eller allerede ude.  

En autor kan give fuldmagt til at fx et pladeselskab eller manager søger på vegne af en.

Man kan ikke søge puljen, hvis man har fået tilsagn året før (gælder for legatmodtagere fra 2022).

I din ansøgning skal du kunne dokumentere at der er et momentum for dit projekt, hvor du med dine samarbejdspartnere, vil kunne udvide dit marked markant med det rigtige økonomiske skub fra denne pulje.

Du skal kunne dokumentere at være del af et projekt, som er rettet mod et større kommercielt marked i Danmark og/eller meget gerne mod det internationale marked.   

  • Der skal være bekræftet samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere oplistes i ansøgningen. 
  • Projektet skal gennemføres senest et år efter tildelingen af støtten. 
  • Du kan ikke søge om fuld finansiering. 

Du kan ikke søge til generelle driftsomkostninger

Næste frist er 8. november 2024 kl. 15:00

Puljen uddeler legater på mellem 50.000-200.000 kr. Puljen er på i alt 1 million kroner. Puljen kan søges én gang om året.

Midlerne uddeles af et udvalg bestående af:

Udvalget består af professionelle musikskabere – udvalget for 2023/2024 

  • Engelina Andrina
  • Fabian Mazur
  • Wiebke Averbeck

Legatmedlemmerne kan ikke selv søge puljen og følger DPA’s fortroligheds- og habilitetspolitik i behandlingen af ansøgningerne.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

  • Skabe (ide, afklaring, skrive)
  • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
  • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
  • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål til puljen kan du rette henvendelse til DPA, dpa@dpa.org

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk