Ansøgningsfrist: 01. oktober 2024 kl. 15:00

Søg Legat

Arbejdsophold i refugiebolig

Formålet med refugieboligerne er at støtte komponister og sangskriveres mulighed for at søge ny inspiration i nye omgivelser og få ro til at skabe ny musik i særligt udvalgte kunstnerrefugier i ind- og udland.

Puljen åbner for ansøgninger til næste runde cirka tre uger før frist. 

Arbejdsophold i refugiebolig i New York, Lofoten eller Nordjylland kan søges af alle komponister og sangskrivere, der er medlem af Koda.

Samsø & Berlin
De to refugier i Berlin og på Samsø kan kun søges af Autor-medlemmer.

Med Arbejdsophold i refugiebolig kan komponister og sangskrivere søge arbejdsophold i udvalgte refugier rundt om i hele verden. Arbejdsopholdene er tilrettelagte forløb, hvor der arbejdes med konkret komposition.

Et arbejdsophold i et refugie er af en uges varighed.

Der tilbydes refugieophold i New York, Berlin, Nordjylland, Lofoten og på Samsø. Nærmere beskrivelse og betingelser for det enkelte refugie ses her.

  • Ønsket periode – prioritér og angiv ugenummer. Man kan ønske tre uger, men maksimum få én i hvert enkelt refugie. Skriv gerne i ansøgningsfeltet, hvis andre uger end de tre førsteprioriteter kan bruges.
  • Begrundelse for ophold samt forventede udbytte (maksimum 10 linjer).
  • Beskrivelse af kompositoriske virke (maksimum 10 linjer)

Der er to årlige frister:

Den 1. april kl. 13.00 for ophold i perioden d. 1/7 til d. 31/12. 
Den 1. oktober kl. 13.00 for ophold i perioden næste år d. 1/1- d. 30/6.

Åbner for modtagelse af ansøgninger ca. 3 uger før ansøgningsfrist.

Refugieopholdene fordeles af et kurateringsudvalg nedsat af Autor's bestyrelse.

Udvælges man til at deltage på et refugie, er der en egenbetaling på enten 500 kr. eller 1000 kr. afhængigt af refugiet. Der ydes ikke refusion af transportomkostninger. Opholdet samt i nogle tilfælde også måltider er dækket. Se nærmere info under det enkelte refugie her.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

  • Skabe (ide, afklaring, skrive)
  • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
  • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
  • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Svar udsendes cirka en måned efter ansøgningsfristen.

Har du spørgsmål vedrørende Arbejdsophold i refugiebolig kan du rette henvendelse til Simone Nowack Pedersen, simone@autor.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk