Ansøgningsfrist: 01. april 2022 kl. 12:00

Søg Legat

Arbejdsophold i refugiebolig

Formålet med refugieboligerne er at støtte komponister og sangskriveres mulighed for at søge ny inspiration i nye omgivelser og få ro til at skabe ny musik i særligt udvalgte kunstnerrefugier i ind- og udland.

OBS: vi åbner for ansøgninger til næste runde d. 2. september 2021

Arbejdsophold i refugiebolig i New York, Lofoten eller Nordjylland kan søges af alle komponister og sangskrivere, der er medlem af Koda.

Samsø & Berlin
De to refugier i Berlin og på Samsø kan kun søges af DJBFA-medlemmer.

Med Arbejdsophold i refugiebolig kan komponister og sangskrivere søge arbejdsophold i udvalgte refugier rundt om i hele verden. Arbejdsopholdene er tilrettelagte forløb, hvor der arbejdes med konkret komposition.

Et arbejdsophold i et refugie er af en uges varighed.

Der tilbydes refugieophold i New York, Berlin, Nordjylland, Lofoten og på Samsø. Nærmere beskrivelse og betingelser for det enkelte refugie ses her.

  • Ønsket periode – prioritér og angiv ugenummer. Man kan ønske tre uger, men maksimum få én i hvert enkelt refugie. Skriv gerne i ansøgningsfeltet, hvis andre uger end de tre førsteprioriteter kan bruges.
  • Begrundelse for ophold samt forventede udbytte (maksimum 10 linjer).
  • Beskrivelse af kompositoriske virke (maksimum 10 linjer)

Der er to årlige frister:

Den 1. april kl. 12.00 for ophold i perioden d. 1/7 til d. 31/12. 
Den 1. oktober kl. 12.00 for ophold i perioden næste år d. 1/1- d. 30/6.

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2021 kl. 12 (åbner for modtagelse af ansøgninger den 2. september 2021).

Refugieopholdene fordeles af et kurateringsudvalg nedsat af DJBFA’s bestyrelse.

Udvælges man til at deltage på et refugie, er der en egenbetaling på enten 500 kr. eller 1000 kr. afhængigt af refugiet. Der ydes ikke refusion af transportomkostninger. Opholdet samt i nogle tilfælde også måltider er dækket. Se nærmere info under det enkelte refugie her.

Svar udsendes cirka en måned efter ansøgningsfristen.

Har du spørgsmål vedrørende Arbejdsophold i refugiebolig kan du rette henvendelse til Martin Hjorth Frederiksen, martin@djbfa.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk