• Kreditering af Koda Kultur på SoMe med #kodakultur

Der skal uploades kvitteringer eller lignende på udgiftsposter fra projektet. Upload under bilagstypen ’Bilag for udbetaling’.

Hvis der er givet støtte til transport, skal der uploades kvitteringer for fly, tog etc. Upload under bilagstypen ’Bilag for udbetaling’.

Upload anmodningsskabelon om udbetaling under menupunktet bilag indeholdende:

 • Komponistens personlige info
 • endeligt komponisthonorar og finansiering
 • dato for sted og for uropførelse
 • upload af værket (partitur eller lyd)

Der udbetales på baggrund af budget for projektet. Der skal senest ét år efter bevilling indsendes endeligt regnskab for projektet.

Bevillingen gives som underskudsgaranti og vil blive udbetalt når projektet er afsluttet. Upload under menupunkt bilag:

 • endelig regnskab med alle indtægter og udgifter iht. budget
 • dokumentation for kreditering af Koda Kultur.
 • Kreditering af Koda Kultur – Link til SoMe hvor krediteringen ligger sammen med link til musikken. Kreditering på SoMe kan ske ved brug af #kodakultur og skal være i et fast opslag.
 • Faktura og kvitteringer for betaling af faktura
 • Link til udgivelse

Der gives ikke støtte til overnatning og forplejning.

Der skal uploades kvitteringer eller lignende på udgiftsposter fra projektet. Upload under bilagstypen ’Bilag for udbetaling’.

 • anmodning om udbetaling
 • endeligt regnskab
 • bilag for udgifter til overnatning og transport. 

Der skal uploades kvitteringer for betalt uddannelse/forløb/arrangementer etc. Upload under bilagstypen ’Bilag for udbetaling’.

 • Kreditering af Koda Kultur - Link til SoMe hvor kreditering ligger sammen med link til musikken eller billede af fysisk eksemplar med kreditering. SoMe kreditering kan ske ved brug af #kodakultur
 • Regnskab - List dine udgifter og dine indtægter, her kan anbefales at du bruger den skabelon du finder under download. Husk at begrunde væsentlige afvigelser mellem budget og det endelige regnskab. 
 • Selve udgivelsen - Link til en streaming tjeneste eller billede af fysisk eksemplar (ikke coverart)

Koncert:

 • Du skal dokumentere at koncerten har fundet sted, det kan fx. være i form af en flyer, omtale af koncerten eller andet der dokumentere at den har fundet sted. 
 • Indsende regnskab - Udgifter og indtægter forbundet med projektet - herunder støtte modtaget fra Koda Kultur og andre støtteordninger. Husk at begrunde væsentlige afvigelser mellem budget og det endelige regnskab.
 • Kreditering af Koda kultur - det kan være på flyers, plakater, pressemateriale eller lignende, eller  på SoMe hvor der kan krediteres med #kodakultur

Arbejdslegat:

 • Kreditering af Koda Kultur på SoMe med #kodakultur

PR & Markedsføring: Dokumentationen består af 3 dele som er beskrevet nedenfor. 

 • Dokumentation for PR og markedsføringskampagne kan være en af følgende
 1. Kort beskrivelse af kampagne, samt relevante kopier eller skærmprints af kampagnematerialet.
 2. SoMe kampagner kan uploades som link eller skærmprint
 3. Video – link til YouTube eller andet offentlig site, hvor videoen ligger
 •  Regnskab
 1. Udgifter og indtægter forbundet med projektet - herunder støtte modtaget fra andre støtteordninger. Husk at begrunde væsentlige afvigelser mellem budget og det endelige regnskab.
 •   Kreditering af Koda kultur kan ske på en af følgende
 1. På kampagnematerialet
 2. På den relevante onlineplatform i forbindelse med SoMe kampagne
 3. Der hvor musikvideoen offentliggøres
 4. På SoMe med #kodakultur

Uddannelse:

 • Mentorforløb - Faktura, kvittering for betaling af faktura, samt aftale med mentor samt kreditering af Koda Kultur på SoMe med #kodakultur
 • Uddannelse - Faktura, kvittering for betaling af faktura, samt aftale med uddannelsessted, samt kreditering af Koda Kultur på SoMe med #kodakultur
 • Netværk - betalt billet til arrangement, samt kreditering af Koda Kultur på SoMe med #kodakultur

Udgivelse:

 • Kreditering af Koda Kultur - Link til SoMe hvor kreditering ligger sammen med link til musikken eller billede af fysisk eksemplar med kreditering. SoMe kreditering kan ske ved brug af #kodakultur
 • Regnskab - List dine udgifter og dine indtægter, her kan anbefales at du bruger den skabelon du finder under download. Husk at begrunde væsentlige afvigelser mellem budget og det endelige regnskab. 
 • Selve udgivelsen - Link til en streaming tjeneste eller billede af fysisk eksemplar (ikke coverart)

Der skal uploades kvitteringer eller lignende på udgiftsposter til afholdelse af campen.