1. maj - Aarhus Kommune: Støtte til kunst og kultur 

2. maj - Bestillingsopgaver (Statens Kunstfond) - musik 

8. maj -  Københavns Kommune: Kultur- og Projektstøtte (koncertstøtte)

Statens kunstfond

Amatørmusik Frist 15. august 2024

Arbejdslegater – musik Frist 3. februar 2025

Børn og unge – læringsmiljøer og talentudvikling Frist 15. august 2024

Huskunstnerordningen Frist 10. oktober 2024

Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed – musik Frist 15. august 2024

Internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter Frist 13. marts 2024

Karriereprogram: den unge kunstneriske elite Frist 2. september 2024

Bestillingsopgaver - musik Frist 2. maj 2024

Koncertvirksomhed og musikfestivaler Frist 15. august 2024

Musik og scenekunstens tværæstetiske pulje Frist 15. oktober 2024

Orkestre, bands, kor og ensembler Frist 15. august 2024

Udgivelse af musik og realisering af lydkunst Frist 3. april 2024

 

Regionale puljer 

Region Midtjylland: Den regionale kulturudviklingspulje Frist 4. september 2024

Region Nordjylland: Kulturpuljer Frist 3. april 2024

Region Syddanmark: Kulturmidlerne afventer

 

Kommunale puljer

Aalborg Kommune: Støtte til musikaktiviteter Frist Afventer

Aarhus Kommune: Støtte til kunst og kultur Frist 1. maj 2024

Esbjerg Kommune: Kulturpuljen løbende frist

Københavns Kommune: Kultur- og Projektstøtte Frist 8. maj 2024 (koncertstøtte)

Odense Kommune: Kulturpuljen og Musikpuljen Løbende ansøgningsfrist

3Fs Medie- og Kulturfond  Kontakt 3F for frister

Albanifonden Ansøgningsfrist 1. marts 2024 og 15. oktober 2024

A.P. Møller Fonden Løbende ansøgningsfrist

Augustinus Fonden Løbende ansøgningsfrist

Beckett-Fonden Løbende ansøgningsfrist

Bikubenfonden Løbende ansøgningsfrist

Bodil Pedersen Fonden Løbende ansøgningsfrist

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat Løbende ansøgningsfrist

C W Strandes Legatfond Frist 1. juli 2024

Dansk Artistforbund Frist 25. august 2023 + løbende frist

Dansk Jazzmusikerforening Løbende ansøgningsfrist

Dansk Kapelmesterforening Løbende ansøgningsfrist

Dansk Korforbund Løbende ansøgningsfrist

Dansk Musiker Forbund Ansøgningsfrist 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december 2024

Dansk Organist og Kantor Samfund Løbende ansøgningsfrist 

Dansk Solistforbund Løbende ansøgningsfrist

Det Obelske Familiefond Løbende ansøgningsfrist

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond Løbende ansøgningsfrist

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond  Frist 15. august 2024

Erda og Christian Schrøders Fond Løbende ansøgningsfrist

Familien Hede Nielsens Fond Løbende ansøgningsfrist

Gangstedfonden Løbende ansøgningsfrist

Glashof Legatet 1. september 2024 og 1. marts 2025

Jazz Danmark - Tilskud til international transport Frist 15. maj, 15. august og 15. november 2024

Jazz Danmark - Den Nationale Transportstøtteordning Løbende ansøgningsfrist

Jazz Danmark - Jazzpuljen Ansøgningsfrist: 11. marts 2024

Jazz Danmark - Støtte til andre projekter Løbende ansøgningsfrist

Jyllands-Postens Fond - Ansøgningsfristen annonceres i avisen og er i primo februar

Kantoni-legatet Ansøgningsfrist 15. juni 2024

Knud Højgaards Fond Løbende ansøgningsfrist

Kong Christian den Tiendes Fond  Ansøgningsfrist Ultimo maj 2024

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond Løbende ansøgningsfrist

Langgaard Fondet Løbende ansøgningsfrist

Louis-Hansen Fonden Løbende ansøgningsfrist

MXD - eksportstøtte Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Nordea-fonden Løbende ansøgningsfrist 

Nordisk Kulturfond Ansøgningsfrister: se under respektive puljer.

Nordisk Kulturkontakt Løbende ansøgningsfrist

ROSA – Dansk Rock Samråd Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Sallingfondene  Ansøgningsfrist 15. april 2024

San Cataldo (Stipendieophold) Ansøgningsfrist 28. marts 2024

Simon Spies Fonden Ansøgningsfrist  15. juni og 15. oktober 2024

SNYK International transportstøtte Ansøgningsfrist 15. maj, 15. august og 15. november 2024

Sonning-Fonden Ansøgningsfrist 31. marts 2024

Sparekassen Bornholms Fond Ansøgningsfrist 29. juli og 18. november 2024 

Spar Nord Fonden Løbende ansøgningsfrist

Sydbanks Fonde Løbende ansøgningsfrist

Tempis tilskudspuljer Løbende ansøgningsfrist

Tuborgfondet Løbende ansøgningsfrist