San Cataldo (Stipendieophold) Ansøgningsfrist 28. november 2023

Dansk Musiker Forbund Ansøgningsfrist 1. december 2023

Statens kunstfond

Amatørmusik Frist 15. august 2024

Arbejdslegater – musik Frist 15. februar 2024

Børn og unge – læringsmiljøer og talentudvikling Frist 15. august 2024

Huskunstnerordningen Frist 1. marts 2024

Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed – musik Frist 15. august 2024

Internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter Frist 4. oktober 2023

Karriereprogram: den unge kunstneriske elite Frist 1. september 2023 

Bestillingsopgaver - musik Frist 3. oktober 2023

Koncertvirksomhed og musikfestivaler Frist 15. august 2024

Musik og scenekunstens tværæstetiske pulje Frist 16. oktober 2023

Orkestre, bands, kor og ensembler Frist 15. august 2024

Udgivelse af musik og realisering af lydkunst Frist 3. april 2024

 

Regionale puljer

Region Midtjylland: Den regionale kulturudviklingspulje Frist 8.september 2023

Region Nordjylland: Kulturpuljer Frist 11. oktober 2023

Region Syddanmark: Kulturmidlerne 1. september 2023

 

Kommunale puljer

Aalborg Kommune: Støtte til musikaktiviteter Frist 1. september 2023

Aarhus Kommune: Støtte til kunst og kultur Frist 1. november 2023

Esbjerg Kommune: Kulturpuljen Frist 1. oktober 2023 samt løbende frist

Frederiksberg Kommune: Musikudvalgets pulje Frist 1. november 2023

Københavns Kommune: Kultur- og Projektstøtte Frist 8. november 2023 (koncertstøtte)

Odense Kommune: Kulturpuljen og Musikpuljen Løbende ansøgningsfrist

3Fs Medie- og Kulturfond  Kontakt 3F for frister

Albanifonden Ansøgningsfrist 15. oktober 2023

A.P. Møller Fonden Løbende ansøgningsfrist

Augustinus Fonden Løbende ansøgningsfrist

Beckett-Fonden Løbende ansøgningsfrist

Bikubenfonden Løbende ansøgningsfrist

Bodil Pedersen Fonden Løbende ansøgningsfrist

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat Løbende ansøgningsfrist

C W Strandes Legatfond Frist 1. juli 2024

Dansk Artistforbund Frist 25. august 2023 + løbende frist

Dansk Jazzmusikerforening Løbende ansøgningsfrist

Dansk Kapelmesterforening Løbende ansøgningsfrist

Dansk Korforbund Løbende ansøgningsfrist

Dansk Musiker Forbund Ansøgningsfrist 1. december 2023 og 1. marts 2024

Dansk Organist og Kantor Samfund Løbende ansøgningsfrist 

Dansk Solistforbund Løbende ansøgningsfrist

Den Raben-Levetzauske Fond Løbende ansøgningsfrist

Det Obelske Familiefond Løbende ansøgningsfrist

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond Løbende ansøgningsfrist

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond  Frist 15. februar 2024 og 15. august 2024

Erda og Christian Schrøders Fond Løbende ansøgningsfrist

Familien Hede Nielsens Fond Løbende ansøgningsfrist

Gangstedfonden Løbende ansøgningsfrist

Glashof Legatet Frist 1. marts 2024 og 1. september 2024

Jazz Danmark - Tilskud til international transport Frist 15. november 2023

Jazz Danmark - Den Nationale Transportstøtteordning Løbende ansøgningsfrist

Jazz Danmark - Jazzpuljen Ansøgningsfrist: 18. september 2023

Jazz Danmark - Støtte til andre projekter Løbende ansøgningsfrist

Jyllands-Postens Fond - Ansøgningsfristen annonceres i avisen og er i primo februar

Kantoni-legatet Ansøgningsfrist 15. juni 2023

Knud Højgaards Fond Løbende ansøgningsfrist

Kong Christian den Tiendes Fond  Ansøgningsfrist Ultimo maj 2024

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond Løbende ansøgningsfrist

Langgaard Fondet Løbende ansøgningsfrist

Louis-Hansen Fonden Løbende ansøgningsfrist

MXD - eksportstøtte Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Nordea-fonden Løbende ansøgningsfrist 

Nordisk Kulturfond Ansøgningsfrister: se under respektive puljer.

Nordisk Kulturkontakt Løbende ansøgningsfrist

ROSA – Dansk Rock Samråd Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Sallingfondene  Ansøgningsfrist 15. april 2024

San Cataldo (Stipendieophold) Ansøgningsfrist 28. november 2023

Simon Spies Fonden Ansøgningsfrist 15. oktober 2023

SNYK International transportstøtte Ansøgningsfrist 15. november 2023

Sonning-Fonden Ansøgningsfrist 31. marts 2024

Sparekassen Bornholms Fond Ansøgningsfrist 13. november 2023

Spar Nord Fonden Løbende ansøgningsfrist

Sydbanks Fonde Løbende ansøgningsfrist

Tempis tilskudspuljer Løbende ansøgningsfrist

Tuborgfondet Løbende ansøgningsfrist