Ansøgningsfrist: 01. september 2020 kl. 23:59

søg legat

Uddannelse

Formålet med uddannelsespuljen er at støtte sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere i udviklingen af deres faglige kompetencer.

Hvem kan søge?

Uddannelsespuljen kan søges af alle sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere der er medlem af Koda.

Hvad kan du søge støtte til?

Uddannelsespuljen støtter sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere i udviklingen af deres faglige kompetencer, typisk på ikke-SU-berettigede uddannelser.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Projektbeskrivelse
  • Budget
  • Musikeksempel

Hvornår er fristen?

Uddannelsespuljen har fire årlige frister:

1. marts

1. juni

1. september

31. oktober

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til uddannelsespuljen behandles af DPA’s markedsudvalg. Udvalget består i 2019 af:

Laura Illborg

Christoffer Høyer

Sys Bjerre

Thomas Ezicut                                                                                                                                                                        

Støttebeløb

Tilsagnet gælder et år frem fra bevillingens dato. Hvis dit projekt ikke er færdigt inden for et år, kan du bede om forlængelse. En sådan forlængelse kan højst strække sig et år fra datoen for henvendelsen.

Tilsagn betyder, at legatet kommer til udbetaling, når dokumentation (kvitteringer, aftale, faktura etc.) foreligger (legatet dækker ikke diæter). 

Ønsker du at ændre anvendelsen af midlerne kræver det tilladelse fra legatudvalget.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Administreres af DPA

Har du spørgsmål vedrørende uddannelse kan du rette henvendelse til Mai-Britt Nielsen, mai-britt@dpa.org

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk