Ansøgningsfrist: 01. september 2020 kl. 23:59

Søg legat

Tracks og topliners

Formålet med puljen for Tracks og topliners er at støtte organisationer og enkeltpersoner, der skriver og indspiller værker med intention om afsætning til tredjemand, til eks. artister, reklamer, film/tv o.lign.

Hvem kan søge?

Tracks & topliners kan søges af alle organisationer og enkeltpersoner, der er medlem af Koda.

Hvad kan du søge støtte til?

Tracks og topliners pulje støtter indspilningsudgifter til fx indspilning af titler, som ikke tidligere har været indspillet og udgivet med afsætning til tredjemand (artist, band, reklame, synch (film/tv) osv.) for øje.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgning max 1 side (pdf).
  • Lydfil
  • CV (pdf).

Hvornår er fristen?

Tracks og topliners pulje har fire årlige ansøgningsfrister:

1. marts

1. juni

1. september

31. oktober

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til Tracks og toplinerspulje vurderes af DPA’s markedsudvalg. Udvalget består i 2019 af:

Laura Illborg

Christoffer Høyer

Sys Bjerre

Thomas Ezicut

Støttebeløb

Tilsagnet gælder et år frem fra bevillingens dato. Hvis dit projekt ikke er færdigt inden for et år, kan du bede om forlængelse. En sådan forlængelse kan højst strække sig et år fra datoen for henvendelsen.

Tilsagn betyder, at legatet kommer til udbetaling, når dokumentation (kvitteringer, aftale, faktura etc.) foreligger (legatet dækker ikke diæter). 

Ønsker du at ændre anvendelsen af midlerne kræver det tilladelse fra legatudvalget.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Administreres af DPA

Har du spørgsmål vedrørende tracks og topliners kan du rette henvendelse til Mai-Britt Nielsen, mai-britt@dpa.org

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk