Ansøgningsfrist: 01. september 2020 kl. 23:59

Søg Legat

Spil dansk koncerter

Formålet med puljen til Spil Dansk Koncerter er at støtte dansk musik bredt.

Hvem kan søge?

Puljen til Spil Dansk Koncerter kan søges af alle musikforlag, der er medlem af Koda.

Hvad kan du søge støtte til?

Musikforlagene kan søge støtte til egne ophavsmænds Spil Dansk Koncerter i Spil Dansk ugen, der finder sted hvert år i uge 44.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Indtægter og andre ansøgte fonde)
  • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavsmænd

Hvornår er fristen?

Puljen til Spil Dansk koncerter kan søges ved alle tre årlige ansøgningsfrister:

1. maj

1. september

18. december

Hvem vurderer din ansøgning?

Musikforlæggernes bevillingsudvalg vælges for to år. I 2019 består bevillingsudvalget af:

Loui Törnqvist

Anders Fredslund-Hansen

Jacob ’Poe’ Stærmose

Laurits Bejder Klausen

Mette Zähringer

Støtte

Da vi ønsker at støtte bredt, kan der max. bevilges til 2 koncerter pr. ophavsmand. Støtte til Spil Dansk koncerter regnes ikke med ind under de totale 2 ansøgninger årligt pr. ophavsmand. Der aflønnes efter DMFs tariffer, og der kan max. ydes støtte på 15.000 kr. pr. koncert.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.

Administreres af Musikforlæggerne

Har du spørgsmål vedrørende spil dansk koncerter kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk