Ansøgningsfrist: 01. september 2020 kl. 23:59

Søg Legat

Sangskrivercamps og workshops

Formålet med puljen til Sangskrivercamps og workshops er at støtte udviklingen af ny dansk musik.

Hvem kan søge?

Sangskrivercamps og workshops kan søges af alle musikforlag, der er medlem af Koda.

Hvad kan du søge støtte til?

Musikforlaget kan søge støtte til egne sangskrivercamps samt deres ophavsmænds deltagelse i andres sangskrivercamps. Herudover kan musikforlaget søge støtte til workshops, hvor der arbejdes med/kreeres ny musik. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Indtægter og andre ansøgte fonde)
  • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavsmænd

Hvornår er fristen?

Sangskrivercamps og workshops har tre årlige ansøgningsfrister:

1. maj

1. september

18. december

Hvem vurderer din ansøgning?

Musikforlæggernes bevillingsudvalg vælges for to år. I 2019 består bevillingsudvalget af:

Loui Törnqvist

Anders Fredslund-Hansen

Jacob ’Poe’ Stærmose

Laurits Bejder Klausen

Mette Zähringer

Støtte

Der kan kun bevilges støtte to gange årligt til samme ophavsmand. Et musikforlag kan maksimalt indsende 10 ansøgninger til hver ansøgningsrunde. Ansøgning om støtte til allerede gennemførte projekter er muligt, dog skal projektet være gennemført samme år som ansøgningen indsendes.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.

Administreres af Musikforlæggerne

Har du spørgsmål vedrørende Sangskrivercamps og workshops kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk