Ansøgningsfrist: 01. september 2020 kl. 23:59

Søg Legat

PR og markedsføring

Formålet med puljen for PR og markedsføring er at støtte i promovering af dansk musik i Danmark og udlandet.

Hvem kan søge?

Puljen for PR og markedsføring kan søges af alle musikforlag, der er medlem af Koda.

Hvad kan du søge støtte til?

Musikforlagene kan søge støtte til PR og markedsføring i Danmark og udlandet for egne ophavsmænds værker, herunder musikvideo, presseevents, websites etc.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Indtægter og andre ansøgte fonde)
  • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavsmænd

Hvornår er fristen?

Puljen for PR og Markedsføring har tre årlige ansøgningsfrister:

1. maj

1. september

18. december

Hvem vurderer din ansøgning?

Musikforlæggernes bevillingsudvalg vælges for to år. I 2019 består bevillingsudvalget af:

Loui Törnqvist

Anders Fredslund-Hansen

Jacob ’Poe’ Stærmose

Laurits Bejder Klausen

Mette Zähringer

Støtte

Der kan kun bevilges støtte to gange årligt til samme ophavsmand. Et musikforlag kan maksimalt indsende 10 ansøgninger til hver ansøgningsrunde, og max. 5 af dem må være til PR og markedsføring. Støtte til allerede gennemførte projekter er muligt, dog skal projektet være gennemført samme år som ansøgningen indsendes.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Administreres af Musikforlæggerne

Har du spørgsmål vedrørende pr og markedsføring kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk