Ansøgningsfrist: 01. september 2020 kl. 23:59

Søg Legat

Messer og udstillinger

Formålet med puljen til messer og udstillinger er at promovere dansk musik i ind- og udland.

Hvem kan søge?

Puljen til messer og udstillinger kan søges af alle musikforlag, der er medlem af Koda.

Hvad kan du søge støtte til?

Musikforlaget kan søge støtte til forlagets deltagelse i messer og udstillinger med stand, både i Danmark og i udlandet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Indtægter og andre ansøgte fonde)
  • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavsmænd

Hvornår er fristen?

Puljen til messer og udstillinger har tre årlige ansøgningsfrister:

1. maj

1. september

18. december

Hvem vurderer din ansøgning?

Musikforlæggernes bevillingsudvalg vælges for to år. I 2019 består bevillingsudvalget af:

Loui Törnqvist

Anders Fredslund-Hansen

Jacob ’Poe’ Stærmose

Laurits Bejder Klausen

Mette Zähringer

Støtte

Der kan kun bevilges max. 3 messer og 2 udstillinger årligt per forlag. Et musikforlag kan maksimalt indsende 10 ansøgninger til hver ansøgningsrunde. Ansøgning om støtte til allerede gennemførte projekter er muligt, dog skal projektet være gennemført samme år som ansøgningen indsendes.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.

Administreres af Musikforlæggerne

Har du spørgsmål vedrørende messer og udstillinger kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk