Ansøgningsfrist: 01. september 2020 kl. 23:59

Søg legat

Mentorforløb

Formålet med mentorforløb er at støtte kunstnerisk videreudvikling for komponister, der arbejder indenfor kunstmusikkens genreområder; akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, elektronisk musik, musikdramatik, lydkunst, performance, kirkemusik, improviseret musik, eksperimenterende jazz, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Hvem kan søge?

Mentorforløb kan søges af komponister, der er medlem af Koda, og som arbejder indenfor kunstmusikkens genreområder.

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan ansøge om et mentorforløb hvis du ønsker faglig og kunstnerisk videreudvikling hos andre komponister, kunstnere eller personer med andre relevante kompetencer på højt niveau (mentor).

Et mentorforhold bygger primært på engagement fra begge sider, gensidig nysgerrighed og god kemi. Det er en mulighed for at hente ny inspiration, hvis du gerne vil skifte spor eller ønske at tilegne dig nye kompositionstekniske eller teknologiske kompetencer.

Det er et krav, at mentorens virke har professionel karakter, som vil komme ansøgers professionelle videreudvikling til gavn.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgning max 1 side (pdf). 
  • CV på både ansøger og mentor
  • Mindst et lydeksempel
  • Ansøgning om mentorforløb skal ikke indeholde budget.

Hvornår er fristen?

Der er fire årlige ansøgningsfrister

2. marts

3. juni

1. september

1. december

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til mentorforløb behandles af et legatudvalg. Udvalget består i 2020 af:

Jexper Holmen (medlem af Dansk Komponistforening)

Michael Fjeldsøe (eksternt medlem)

Lars Lundehave (medlem af Dansk Komponistforening)

Ane Østergaard (medlem af Dansk Komponistforening)

Støttebeløb

Der ydes et legat på op til 5.000 kr. Beløbet udbetales til ansøger efter det afsluttede forløb.

Der gives ikke støtte til flere forløb med samme mentor.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Et bevilget mentorlegat kan udbetales, når forløbet er slut, og ansøger har indsendt dokumentation i form af en anmodning om udbetaling samt en kort afrapportering om forløbets udkomme via koda.onlinelegat.dk. Al dokumentation uploades under menuen "indsend" under den pågældende ansøgning.

Administreres af Dansk Komponistforening

Har du spørgsmål vedrørende mentorforløb kan du rette henvendelse til Katrine Gregersen Dal, kd@komponistforeningen.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk