Ansøgningsfrist: 01. september 2020 kl. 23:59

Søg Legat

Kurser og uddannelse

Formålet med puljen til kurser og uddannelse er at støtte musikbranchens videreudvikling og yde bidrag til kompetenceløft for forlag og medarbejdere.

Hvem kan søge?

Puljen til kurser og uddannelse kan søges af alle musikforlag, der er medlem af Koda.

Hvad kan du søge støtte til?

Musikforlagene kan søge støtte til relevante kurser inden for musikbranchen, hvor forlaget og medarbejderen har fælles mål. Kurserne skal omfatte videreuddannelse og kompetenceløft inden for musikbranchen, f.eks. inden for ophavsret.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Indtægter og andre ansøgte fonde)
  • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavsmænd

Hvornår er fristen?

Pulje til kurser og uddannelse har tre årlige ansøgningsfrister:

1. maj

1. september

18. december

Hvem vurderer din ansøgning?

Musikforlæggernes bevillingsudvalg vælges for to år. I 2019 består bevillingsudvalget af:

Loui Törnqvist

Anders Fredslund-Hansen

Jacob ’Poe’ Stærmose

Laurits Bejder Klausen

Mette Zähringer

Støtte

Der kan maksimalt søges til 50% af omkostningerne og der ydes ikke støtte til kurser, der er støttet af Koda i forvejen.

Et musikforlag kan maksimalt indsende 10 ansøgninger til hver ansøgningsrunde. Ansøgning om støtte til allerede gennemførte projekter er muligt, dog skal projektet være gennemført samme år som ansøgningen indsendes.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.

Administreres af Musikforlæggerne

Har du spørgsmål vedrørende kurser og uddannelse kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk