Ansøgningsfrist: 01. september 2020 kl. 23:59

Søg Legat

Koncertvirksomhed, tour support og festivals

Formålet er at støtte musikforlagenes egne ophavsmænds koncertvirksomhed og turnéer samt at støtte festivalarrangører med at gennemføre egen festival

Hvem kan søge?

Koncertvirksomhed, tour support og festivals kan søges af alle musikforlag, der er medlem af Koda samt af festivalarrangører.

Hvad kan du søge støtte til?

Musikforlagene kan søge støtte til koncertvirksomhed og tour support, hvor deres ophavsmænds værker spilles. Festivalarrangøren kan søge støtte til gennemførelse af egne festivals.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Indtægter og andre ansøgte fonde)
  • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavsmænd eller festivalarrangøren

Hvornår er fristen?

Koncertvirksomhed, tour support og festivals har tre årlige ansøgningsfrister:

1. maj

1. september

18. december

Hvem vurderer din ansøgning?

Bevillingsudvalget for koncertvirksomhed, tour support og festivals vælges for to år. I 2019 består bevillingsudvalget af:

Loui Törnqvist

Anders Fredslund-Hansen

Jacob ’Poe’ Stærmose

Laurits Bejder Klausen

Mette Zähringer

Støtte

Der kan kun bevilges støtte to gange årligt til samme ophavsmand. Et musikforlag kan maksimalt indsende 10 ansøgninger til hver ansøgningsrunde. Ansøgning om støtte til allerede gennemførte projekter er muligt, dog skal projektet være gennemført samme år som ansøgningen indsendes.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.

Administreres af Musikforlæggerne

Har du spørgsmål vedrørende koncertvirksomhed, tour support og festivals kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk