Ansøgningsfrist: 01. september 2020 kl. 23:59

Søg legat

Koncertproduktion, formidling og strategisk publikumsarbejde

Formålet med denne pulje er at støtte projekter inden for ny kunstmusik og lydkunst på den danske musikscene. Puljen skal derudover bidrage til at styrke projekternes offentlige og kunstneriske gennemslagskraft bl.a. igennem et professionelt strategisk publikumsarbejde i de støttede projekter.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af musikaktører, der arbejder indenfor kunstmusikkens genreområder, herunder akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, elektronisk musik, musikdramatik, lydkunst, performance, kirkemusik, improviseret musik, eksperimenterende jazz, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Hvad kan du søge støtte til?

Der kan søges produktionsstøtte til udadrettede initiativer som koncerter, festivaler, formidlingsprojekter m.m. Projekter, der er med til at promovere og støtte ny kunstmusik og lydkunst i det danske og internationale musikmiljø og kulturliv. Der kan søges til udgifter der har med musikkens møde med publikum at gøre, lokaleleje, musikerhonorar, PR, lyd og lys og strategisk publikumsarbejde.

Søger du om tilskud til strategisk publikumsarbejde skal dette søges som en del af den samlede produktionsansøgning. Publikumsarbejde omfatter fx. publikumsundersøgelse, honorar til publikumskonsulent, PR-medarbejder, til udarbejdelse af publikumsstrategi, SoMe eller PR strategi samt outreach til nye publikumsgrupper.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgning (benyt denne ansøgningsskabelon)

Budget (pdf)

CV på relevante aktører fx et ensemble eller flere komponister hvis der søges om koncertstøtte (pdf)

Lydfil

NB! Søger du som festival eller koncertforening, er det et krav, at din ansøgning om produktion indeholder en beskrivelse af jeres publikumsarbejde og at udgifterne hertil fremgår tydeligt af budgettet.

Hvornår er fristen?

Der er fire årlige ansøgningsfrister

2. marts

3. juni

1. september

1. december

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger behandles af et legatudvalg. Udvalget består i 2020 af:

Jexper Holmen (medlem af Dansk Komponistforening)

Anette Vandsø (eksternt medlem)

Filip de Melo (medlem af Dansk Komponistforening)

Simon Løffler (medlem af Dansk Komponistforening)

Støttebeløb

Produktionsstøtten bevilges som en underskudsgaranti. Det betyder at projektets indtægter ikke må overstige projektets udgifter.

Ønsker du at ændre anvendelsen af midlerne kræver det tilladelse fra legatudvalget. Støtten bortfalder automatisk, hvis det ansøgte projekt ikke er gennemført inden for 2 år, medmindre der er lavet særskilt aftale derom.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

En bevilling kan udbetales, når ansøger har uploadet dokumentation i form af en anmodning om udbetaling, endeligt regnskab samt dokumentation for kreditering af Koda Kultur. Har du fået tilskud til strategisk publikumsarbejde skal der endvidere uploades afrapporteringsskema og separat regnskab for dette. Det sker på koda.onlinelegat.dk under menuen "indsend" under den pågældende ansøgning.

Administreres af Dansk Komponistforening

Har du spørgsmål vedrørende produktionspuljen kan du rette henvendelse til Katrine Gregersen Dal, kd@komponistforeningen.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk