Ansøgningsfrist: løbende

Søg legat

Den faglige pulje

Formålet med den faglige pulje er at støtte større markedsorienterede initiativer og kommercielle tiltag, der gavner dansk tekst og musik.

Hvem kan søge?

Den faglige pulje kan søges af alle organisationer og enkeltpersoner, der søger at skabe større markedsorienterede initiativer og samarbejdsprojekter, der gavner dansk tekst og musik.

Hvad kan du søge støtte til?

Støtte kan søges til at skabe større markedsorienterede initiativer, som gavner dansk tekst og musik. Det kan fx være writing camps, prisfester, oplysnings- eller uddannelsesprojekter, teater og festivaler, der gavner dansk markedsorienteret tekst og musik.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Projektbeskrivelse og budget

Hvornår er fristen?

Den faglige pulje har løbende ansøgningsfrist.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til den faglige pulje behandles af DPA’s bestyrelse på et kommende bestyrelsesmøde.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning, når den er behandlet på bestyrelsesmødet. Dog senest 2 måneder efter modtagelsen af ansøgningen.

Administreres af DPA

Har du spørgsmål vedrørende den faglige pulje kan du rette henvendelse til Mai-Britt Nielsen, mai-britt@dpa.org

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk