Ansøgningsfrist: 01. september 2020 kl. 12:00

Søg Legat

Arbejdslegater

Formålet med arbejdslegater er at yde støtte til den skabende fase af det musikalske arbejde, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde inden for alle genrer.

NB. Projektlegater er udgået i 2020. Arbejdslegater kan fortsat søges.

Hvem kan søge?

Arbejdslegater kan søges af alle komponister og sangskrivere, der er medlem af Koda. Legaterne støtter komponister og sangskrivere, som ønsker at fordybe sig i det skabende, kompositoriske arbejde. Projektets autor skal stå som ansøger. Der kan ikke ansøges på vegne af andre.

Hvad kan du søge støtte til?

Arbejdslegater ydes til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde.

**NB om arbejdslegater: Vær opmærksom på, at så længe du har en åben ansøgning til et arbejdslegat, kan du ikke søge andre arbejdslegater. En åben ansøgning er en ansøgning, hvor du har søgt, men endnu ikke modtaget svar.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Tekst til ansøgning – max. 2.500 tegn. Kopieres ind i ansøgningsfelt.
  • CV/minibiografi i pdf-format.
  • Tre musikfiler i mp3-format og/eller m4a-format eller angivelse af links. Herunder oplysning om komponist, tekstforfatter, titel, år mv. Det er ansøgers ansvar, at angivne links fungerer.
  • Beskrivelse af vedhæftede musikfiler: Hvilke musikfiler har man valgt og hvorfor? I pdf-format.
  • Tekst, om en sådan indgår i værket, i pdf-format. Er der flere tekster, skal de i samme fil.
  • Der kan også vedhæftes en yderligere materiale, men det er ikke obligatorisk – i pdf-format.

Hvornår er fristen?

Der er fire årlige ansøgningsfrister:

1. februar kl. 12.00

1. april kl. 12.00.

1. september kl. 12.00.

1. december kl. 12.00.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningerne vurderes af DJBFA’s legatudvalg. Udvalget udpeges af DJBFA’s bestyrelse for et år ad gangen. DJBFA's legatudvalg 2020: 

Anja Følleslev
Bilal Irshed
Jens B. Christiansen

Støttebeløb

Ansøgningsbeløbet er valgfrit. Legatuddelingerne ligger typisk på mellem 10.000-40.000 kr., men lavere og højere beløb kan også uddeles.

Man kan maksimum få tildelt ét arbejdslegat fra DJBFA’s Legatpulje pr. kalenderår. Har man allerede modtaget legat fra denne pulje i indeværende år, kan man altså ikke modtage legat igen før næste år.

Hvornår får du svar?

Ansøgere får svar knap 2 måneder efter ansøgningsfristen. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.

Administreres af DJBFA

Her du spørgsmål vedrørende arbejdslegater, kan du rette henvendelse til Martin Hjorth Frederiksen, mhf@djbfa.dk

Har du tekniske spørgsmål, kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk