Ansøgningsfrist: løbende

Søg legat

A-ophold

Formålet med A-opholdene (arbejdsophold) er, at komponister og sangskrivere, via tilrettelagte, professionelle arbejdsforløb, kan få ny inspiration, ny musikalsk viden eller skrive ny musik i fællesskab. A-opholdene finder sted i ind- og udland og er typisk af 4-7 dages varighed. Der udbydes cirka 12 arbejdsophold årligt.

Hvem kan søge?

A-ophold kan søges af alle medlemmer af Koda med interesse for det enkelte arbejdsopholds genre- eller emneområde.

Hvad kan du søge støtte til?

Deltagelse på arbejdsophold. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgningstekst: Begrundelse for, hvorfor netop dette ophold vil gøre en forskel for dig og din karriere (max. 2500 tegn).
  • Tre musikfiler i mp3-format og/eller m4a-format (uden specialtegn i titler og max. 10 MB) eller angivelse af links. Det er ansøgers ansvar, at angivne links fungerer.
  • Beskrivelse af vedhæftede musikfiler: Hvilke musikfiler har man valgt og hvorfor? I pdf-format.
  • Tekster, hvis relevant ift. opholdet – i pdf-format.
  • CV/minibiografi i pdf-format.

Hvornår er fristen?

Arbejdsopholdene har forskellige frister i løbet af året. Se, hvilke arbejdsophold, DJBFA tilbyder lige nu og ansøgningsfristerne her.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningerne vurderes af A-opholdets projektleder samt en eller flere medundervisere eller samarbejdspartnere på opholdet.

Støttebeløb

Støtten omfatter deltagelse på A-opholdet, inkl. transport, hotel, indlagte begivenheder og forplejning i et vist omfang. Udvælges man til deltagelse, er der en egenbetaling på 1.000 eller 2.000 kr. afhængig af opholdets type.

Hvornår får du svar?

Typisk får man svar 2-3 uger efter ansøgningsfrist.

Administreres af DJBFA

Har du spørgsmål vedrørende A-ophold kan du rette henvendelse til Martin Hjorth Frederiksen, mhf@djbfa.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk