Ansøgningsfrist: 15. februar 2024 kl. 15:00

Søg legat

Vækstlagspuljen

Koda Kulturs Vækstlagspulje støtter sangskrivere og komponister tidligt i karrieren for at sikre den fortsatte udvikling af musiklivet i Danmark. Puljen har et særligt fokus på at udvikle potentiale og på at støtte projekter, der endnu ikke er klar til at søge støtte fra en af de fagligt specifikke puljer under de kulturelle midler.

Vækstlagspuljen støtter væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik, hvor det kan være vanskeligt at få dækket omkostningerne gennem salg mv. og i tilfælde, hvor ophavspersonerne endnu ikke har mulighed for at leve af deres kunstneriske virke. De midler Vækstlagspuljen baserer sig på udgøres både af en andel af de kulturelle midler og af indtægter fra salg af blanke kopimedier. 

Herunder kan du læse om alt det, du bør vide, inden du søger støtte fra Koda Kulturs Vækstlagspulje. 

Du kan også se en video med information om vækstlagspuljen 

Anonymisering af ansøgere.

Som noget nyt bliver alle ansøgere til udgivelsespuljen behandlet anonymt af udvalget. Det betyder, at vores udvalg ikke kan se hvem du er. Vi opfordrer dig derfor også til at undlade at benytte dit navn i selve projektbeskrivelsen mm.

I 2023 indeholder Vækstlagspuljen midler fra KulturPlus.

Vækstlagspuljen kan søges af talentfulde unge sangskrivere og komponister. Ansøgeren skal opfylde følgende kriterier:

 • er under 35 år
 • har været medlem af Koda i maksimalt 5 år fra indmeldelsesdato eller som endnu ikke er medlemmer af Koda. 
 • skal have tilknytning til dansk musikliv

Ansøgere inden for alle genrer kan søge. Der vil blive lagt vægt på projektets potentiale inden for sit felt.

Vækstlagspuljen støtter udgifter til konkrete projekter vedrørende sangskrivere og komponisters egne værker* og virke i ind- og udland.

 • Udgivelse. Støtter udgifter til udgivelse af nyskabt musik herunder indspilning, mix og mastering (cd-, vinyl- og digitaludgivelser) samt musikerhonorar, producer, studieleje.

  NB! Vær opmærksom på, at vinyltryk som udgangspunkt skal søges som PR og Markedsføring. Der kan være enkelte og sjældne tilfælde, hvor vinylen kan have en berettigelse som udgiftspost relateret til en udgivelse. Her skal vinyltryk begrundes i ansøgningen.
 • Arbejdslegat. Arbejdslegater er personlige legater, der har til formål at støtte en komponist eller sangskrivers arbejde. Arbejdslegater gives som et økonomisk tilskud til at fordybe sig med arbejdet med at skrive/komponere musik.

  NB! Vær opmærksom på, at du kun må søge et arbejdslegat ad gangen. Det betyder, at så længe du har en åben ansøgning, hvor du har søgt, men endnu ikke modtaget svar, må du ikke søge andre arbejdslegater under Koda Kultur.
 • Koncerter. Støtter udgifter til koncertplanlægning, opsætning, teknik og transport mm. Bookingaftaler skal vedhæftes.

 • PR og markedsføring. Støtter udgifter til produktion af videomateriale, artwork og SoMe i forbindelse med bla. promovering af udgivelser. Den færdige master skal vedhæftes ansøgning. Hvis en sådan ikke foreligger, skal det begrundes i ansøgningen.

 • Uddannelse. Støtter stemmetræning, sangundervisning, mentorskab i forhold til kompositorisk talentudvikling og andre kortere ikke SU berettigede uddannelsesforløb.

  Der skal vedhæftes en beskrivelse af mentor eller underviser (CV samt bekræftelse fra mentor/underviser), hvis der søges til mentorskab eller privat undervisning eller dokumentere deltagelse i evt. uddannelsesforløb/kursus, hvis du søger til uddannelse.

 • Networking. Omfatter aktiviteter, hvor musikken bringes tættere på et netværk af professionelle, som kan hjælpe opkomne komponister og sangskrivere på vej: Herunder fx deltagelse i branchefestivaler i form af musik-showcases som SPOT, Iceland airwaves, Canadian music week eller Reeperbahn og Womex.

  For at søge, skal du være så langt med planlægningen, at der foreligger en festivalbillet eller en bookingaftale, som skal uploades til ansøgningen.

*Med egne værker menes der værker, hvor ansøger selv er ophavsperson til hele eller dele af værket. Indgår der enkelte værker i ansøgningen, som ikke er ansøgers egne (fx cover, arrangementer eller bearbejdelser af andres værker), skal ansøgningen begrundes og vil indgå som en del af bedømmelsen. Der skal desuden uploades en tilladelse eller fuldmagt.

 • Der kan søges til 2 forskellige projekter pr. uddelingsrunde (fx bandudgivelse og soloprojekt)
 • Er der tidligere bevilget til fx udgivelse, kan der ikke søges til produktion af samme udgivelse igen
 • Er der bevilget til fx udgivelse, er det muligt at søge om støtte til fx promovering af udgivelsen i en anden uddelingsrunde
 • Der kan totalt opnås 5 bevillinger fra Vækstlagspuljen

 

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

 • Skabe (ide, afklaring, skrive)
 • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
 • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
 • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)
 • Festivaler 
 • Udstyr 
 • Manageransøgninger 
 • Fri musik og andre rettighedshaveres musik

Som noget nyt bliver alle ansøgere til vækstlagspuljen behandlet anonymt af udvalget. Det betyder, at vores udvalg ikke kan se hvem du er. Vi opfordrer dig derfor også til at undlade at benytte dit navn i selve projektbeskrivelsen mm..

Udfyldes i ansøgningsformularen (online)

 • Projektbeskrivelse (1200 tegn)
 • Budget (gælder ikke arbejdslegater)
 • Tidsplan

Uploades til ansøgningen i ansøgningsformularen (online)

 • Musikfiler i mp3-format og/eller m4a-format - det er et krav at der vedhæftes mindst en lydfil 
 • Husk at oplyse om komponist, tekstforfatter, titel, år og beskrivelse (demo, tidligere udgivelse, ikke mastereret indspilning, etc.)
 • Bekræftelse og cv fra mentor/underviser (hvis der søges til undervisning)
 • Festivalbillet eller bookingaftale (hvis der søges til networking) 


NB! Sørg for IKKE at ændre navnet på playlister inden ansøgningen er færdigbehandlet, da linket derved kan blive inaktivt og kan føre til en afvisning af din ansøgning. 

Vækstlagspuljen har to årlige ansøgningsfrister.

Næste ansøgningsfrist: 2024

OBS: Vi åbner for modtagelse af ansøgninger til næste runde ca. 3 uger før deadline

Ansøgninger til Vækstlagspuljen behandles af et fordelingsudvalg. Udvalget består i 2023/2024 af:

 • Raymonde Gaunoux (udpeget af Autor)
 • Alexandra Hallen (udpeget af DKF)
 • Claus Frovin (udpeget af DPA)
 • Katarina Madsen (udpeget af Musikforlæggerne)

Al henvendelse vedrørende din ansøgning skal ske til de administrative medarbejdere i den organisation, du har ansøgt. Kontakt til et udvalgsmedlem anses som utilbørligt forsøg på at påvirke behandlingen af din ansøgning, og kan være afvisningsårsag.

Der gives som udgangspunkt støttebeløb mellem 5.000 kr. og 20.000 kr.

Der bevilges ikke højere beløb end der er ansøgt.

I 2023 er midlerne til uddeling i Vækstlagspuljen KulturPlus midler.

For at få udbetalt støtte skal du uploade dokumentation for at dit projekt er gennemført til din ansøgning inden fristens udløb.

Hvilken dokumentation der kræves fremgår af dit bevillingsbrev.

Du kan læse mere om udbetaling af støtte her.

Ansøgere får svar knap 3 måneder efter ansøgningsfristen. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.

Har du spørgsmål vedrørende Vækstlagspuljen kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk