Ansøgningsfrist: 01. november 2021 kl. 23:59

Søg Legat

Spil dansk koncerter

Formålet med puljen til Spil Dansk Koncerter er at støtte dansk musik bredt.

OBS: Vi åbner for ansøgninger i næste runde den 1. oktober 2021

Puljen til Spil Dansk Koncerter kan søges af alle musikforlag, der er medlem af Koda.

Musikforlagene kan søge støtte til egne ophavsmænds Spil Dansk Koncerter i Spil Dansk ugen, der finder sted hvert år i uge 44.

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Indtægter og andre ansøgte fonde)
  • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavsmænd

Puljen til Spil Dansk koncerter kan søges ved alle tre årlige ansøgningsfrister:

1. maj
1. september
1. november

Musikforlæggernes bevillingsudvalg vælges for to år. Bevillingsudvalget  består pt. af:

Søren Bechmann

Steffen Strojeck

Frederik Schnoor

Laurits Bejder Klausen

Mette Zähringer

Da vi ønsker at støtte bredt, kan der max. bevilges til 2 koncerter pr. ophavsmand. Støtte til Spil Dansk koncerter regnes ikke med ind under de totale 2 ansøgninger årligt pr. ophavsmand. Der aflønnes efter DMFs tariffer, og der kan max. ydes støtte på 15.000 kr. pr. koncert.

Du får svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.

Har du spørgsmål vedrørende spil dansk koncerter kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk 

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk