Ansøgningsfrist: 01. november 2021 kl. 23:59

Søg Legat

Sangskrivercamps og workshops

Formålet med puljen til Sangskrivercamps og workshops er at støtte udviklingen af ny dansk musik.

OBS: vi åbner for ansøgninger i næste runde den 1. oktober 2021

Sangskrivercamps og workshops kan søges af alle musikforlag, der er medlem af Koda.

Musikforlaget kan søge støtte til deres ophavsmænds deltagelse i andres sangskriver camps. Herudover kan musikforlaget søge støtte til workshops, hvor der arbejdes med/kreeres ny musik.

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Indtægter og andre ansøgte fonde)
  • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavsmænd

Sangskriver camps og workshops har tre årlige ansøgningsfrister:

1. maj
1. september
1. november

Musikforlæggernes bevillingsudvalg vælges for to år. Bevillingsudvalget består pt. af:

Søren Bechmann

Steffen Strojeck

Frederik Schnoor

Laurits Bejder Klausen

Mette Zähringer

Der kan kun bevilges støtte to gange årligt til samme ophavsmand. Et musikforlag kan maksimalt indsende 10 ansøgninger til hver ansøgningsrunde. Ansøgning om støtte til allerede gennemførte projekter er muligt, dog skal projektet være gennemført samme år som ansøgningen indsendes.

Du får svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.

Har du spørgsmål vedrørende Sangskriver camps og workshops kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk