Ansøgningsfrist: 01. november 2021 kl. 23:59

Søg Legat

Rejselegat og Musikeksport

Formålet med Rejselegat og Musikeksport er at støtte forlagenes og deres ophavsmænds rejser til udvikling af projekter.

OBS: Vi åbner for ansøgninger i næste runde den 1. oktober 2021

Et rejse- eller musikeksportlegat kan søges af alle musikforlag, der er medlem af Koda.

Musikforlagene kan søge støtte til egne forlagsrejser og deres ophavsmænds rejser i tilknytning til forlagsprojekter som fx. Co-writes ture. Bemærk at der totalt kun kan bevilges to gange årligt til samme ophavsmand.

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Indtægter og andre ansøgte fonde)
  • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavsmænd

Rejselegat og Musikeksport har tre årlige ansøgningsfrister:

1. maj
1. september
1. november

Musikforlæggernes bevillingsudvalg vælges for to år. Bevillingsudvalget består pt. af:

Søren Bechmann

Steffen Strojeck

Frederik Schnoor

Laurits Bejder Klausen

Mette Zähringer

Der kan kun bevilges støtte to gange årligt til samme ophavsmand. Et musikforlag kan maksimalt indsende 10 ansøgninger til hver ansøgningsrunde. Ansøgning om støtte til allerede gennemførte projekter er muligt, dog skal projektet være gennemført samme år som ansøgningen indsendes.

Du får svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.

Har du spørgsmål vedrørende rejselegater kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk