Ansøgningsfrist: 01. november 2021 kl. 23:59

Søg Legat

PR og markedsføring

Formålet med puljen for PR og markedsføring er at støtte i promovering af dansk musik i Danmark og udlandet.

OBS: vi åbner for ansøgninger til næste runde d. 1. oktober 2021

Puljen for PR og markedsføring kan søges af alle musikforlag, der er medlem af Koda.

Musikforlagene kan søge støtte til PR og markedsføring i Danmark og udlandet for egne ophavsmænds værker, herunder musikvideo, presseevents, websites etc.

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Indtægter og andre ansøgte fonde)
  • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavsmænd

Puljen for PR og Markedsføring har tre årlige ansøgningsfrister:

1. maj
1. september
1. november

Musikforlæggernes bevillingsudvalg vælges for to år. Bevillingsudvalget  består pt. af:

Søren Bechmann

Steffen Strojeck

Frederik Schnoor

Laurits Bejder Klausen

Mette Zähringer

Der kan kun bevilges støtte to gange årligt til samme ophavsmand. Et musikforlag kan maksimalt indsende 10 ansøgninger til hver ansøgningsrunde, og max. 5 af dem må være til PR og markedsføring. Støtte til allerede gennemførte projekter er muligt, dog skal projektet være gennemført samme år som ansøgningen indsendes.

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Har du spørgsmål vedrørende pr og markedsføring kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlæggerne.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk