Ansøgningsfrist: 01. november 2021 kl. 23:59

Søg Legat

Nodeudgivelse

Formålet med puljen for nodeudgivelser er at støtte udgivelse af musikforlagets egne ophavsmænds værker på tryk samt sangbøger, hvor egne ophavsmænd indgår.

OBS: vi åbner for ansøgninger til næste runde d. 1. oktober 2021

Puljen for nodeudgivelser kan søges af alle musikforlag, der er medlem af Koda.

Musikforlagene kan søge støtte til nodeudgivelser med musikforlagets egne ophavsmænd og til musikforlagenes udgivelse af sangbøger, hvor egne ophavsmænds værker indgår. Det er primært nodesats og korrektur, der støttes og ikke selve trykningen. Genudgivelser kan ikke støttes.

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Indtægter og andre ansøgte fonde)
  • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavsmænd

Puljen for nodeudgivelser har tre årlige ansøgningsfrister:

1. maj
1. september
1. november

Musikforlæggernes bevillingsudvalg vælges for to år. Bevillingsudvalget  består pt. af:

Søren Bechmann

Steffen Strojeck

Frederik Schnoor

Laurits Bejder Klausen

Mette Zähringer

Da det er ønsket at støtte nodeudgivelser regnes de involverede ophavsmænd ikke med ind under de totale 2 ansøgninger årligt pr. ophavsmand, ligesom nodeansøgninger heller ikke regnes med i de max. 10 ansøgninger, som det enkelte forlag kan indsende til hver ansøgningsrunde. Ansøgning om støtte til allerede gennemførte projekter er muligt, dog skal projektet være gennemført samme år som ansøgningen indsendes.

Du får svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.

Har du spørgsmål vedrørende nodeudgivelser kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk